Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt invasivt kräftdjur upptäckt i Stockholms län

Märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes.

Märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes som har hittats i Tullingesjön i Botkyrka kan bli två centimeter lång. Foto: Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter

En ny invasiv främmande art för Sverige, ett litet kräftdjur, har hittats i Tullingesjön i Botkyrka kommun. För att undvika att arten sprider sig är det viktigt att den som har båt, använder annan utrustning eller fiskar i vattnet vidtar försiktighetsåtgärder.

Märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes har identifierats i prover från Tullingesjön som togs i samband med Botkyrka kommuns årliga vattenprovtagning i Tumbaåns sjösystem.

Arten är släkt med den större rovmärlan som nyligen upptäcktes i Vättern, och placerar sig liksom den i högsta riskklassen enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter. Arter i den högsta riskklassen riskerar att orsaka stora problem för våra inhemska arter.

Ursprungligen kommer det lilla kräftdjuret, som blir max två centimeter, från området runt Svarta havet och Kaspiska havet. Arten är aggressiv och riskerar att tränga ut den naturliga bottenfaunan i grunda miljöer. Den äter andra smådjur och kan konkurrera ut inhemska arter i strandzonen.

– Att utrota arten när den kommit till en sjö är inte möjligt, men att den nu har upptäckts ger oss möjlighet att tillsammans hindra spridning till andra vatten. Det kan vi alla hjälpas åt med genom att se till att båtar och all slags utrustning för vattenaktiviteter är rena och torra innan vi använder dem i ett annat vatten, säger Jennie Barthel Svedén, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm, säger Jennie Barthel Svedén, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen ansvarar för att övervaka och genomföra lämpliga åtgärder mot invasiva främmande arter, ett arbete som görs i samarbete med länets kommuner. Nu planerar Länsstyrelsen för uppföljande undersökningar av märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes och andra främmande kräftdjur.

Undvik spridning av invasiva främmande arter

Ett sätt att begränsa den nya märlkräftans, och andra invasiva främmande arter som lever i vatten, påverkan på miljön är att undvika att den sprider sig ytterligare.

Några viktiga saker att tänka på för att minimera spridning:

  • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badkläder, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • Rengör båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Invasiva främmande arter

En art som av människan, medvetet eller omedvetet, flyttas till en ny miljö eller nytt område utanför sitt naturliga utbredningsområde kallas för en främmande art. En främmande art behöver inte innebära problem. Men om den allvarligt förändrar eller försämrar miljön, till exempel genom att sprida smittor, kallas arten för invasiv.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss