Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ute nu: Länsstyrelsen och Stockholms län 2022

Illustration: Fotokollage med människor, hus och en fjäril.

Illustration: Kollage och detalj från broschyromslag/Länsstyrelsen.

Är du nyfiken på vad Länsstyrelsen gör men har ont om tid att läsa på? Ta en titt i vår nya i broschyr ”Länsstyrelsen och Stockholms län 2022”. Broschyren tar avstamp i Länsstyrelsens verksamhet under 2022. I korta ordalag berättar den om vårt breda uppdrag. Följ med på en resa från varmkorv till uppbyggnaden av civilt försvar.

Som statlig myndighet arbetar vi på uppdrag av regeringen. Vi ser till helheten och länets bästa när vi fattar beslut, gör kontroller, hanterar tillstånd, fördelar statliga stöd, ger råd och genomför projekt.

Länsstyrelsens regionala områdesansvar och bredd av uppdrag gör att vi skiljer oss från så kallade sektorsmyndigheter, de myndigheter på central nivå som av regeringen har utsetts till att ha ett särskilt ansvar inom sitt område .

En av våra främsta uppgifter är istället att samordna olika samhällsintressen och främja samverkan i länet. Genom att bidra till ett gott samarbetsklimat och genom ett långsiktigt strategiskt arbete främjar vi utvecklingen i Stockholms län.

Broschyren ”Länsstyrelsen och Stockholms län 2022” är en kort populärversion av myndighetens årsredovisning 2022. Den lyfter ett axplock av allt det som Länsstyrelsen arbetade med, i stort och smått. Till exempel vårt arbete

  • som regional valmyndighet,
  • med krisberedskap,
  • med att bygga upp det civila försvaret,
  • med hållbar samhällsplanering,
  • med el-, livsmedel- och vattenförsörjning,
  • med länets skogar och jordbruksmark,
  • brottsförebyggande arbete,
  • med jämställdhet och integration.

Broschyren finns att läsa i digital form. Du kan även beställa den från oss i tryckt format om du vill ha den till exempel till undervisning i en skolklass. Beställ via e-postadressen som du hittar i sidfoten på denna webbsida.

Med sina axplock från verksamhetsåret 2022 kompletterar den filmen om Länsstyrelsen Stockholm som på ett övergripande plan beskriver Länsstyrelsen och vårt uppdrag. Filmen om Länsstyrelsen Stockholm finns både i lång version (4 minuter) och kort version (1 minut).

Vill du veta mer?

För dig som är riktigt nyfiken och vill få mer kunskap om vad vi gjorde under 2022 rekommenderar vi läsning av Länsstyrelsens årsredovisning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss