Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om pengar för att genomföra kunskapshöjande insatser för klimatanpassning

Nu kan kommuner ansöka om pengar för kunskapshöjande insatser inom områden där kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning.

De kunskapshöjande insatserna ska bidra till att stärka kommunernas systematiska arbete med klimatanpassning. Det innebär att etablera en process för klimatanpassning inom kommunen eller mellan kommuner, att analysera risker och sårbarheter eller att identifiera, prioritera eller påbörja genomförande av förebyggande åtgärder.

Under 2021 och 2022 betalade Länsstyrelsen ut pengar för totalt 14 projekt i Stockholms län. Projekten har bland annat handlat om klimat- och sårbarhetsanalyser, värme- och skyfallskarteringar, dagvattenutredningar och informationskampanjer.

Ansök senast 31 mars

Ansökningsperioden för årets projekt stänger den 31 mars 2023. Insatsen ska starta efter att Länsstyrelsen beviljat pengar i april, och avslutas senast 7 november 2023.

Maxbelopp som Länsstyrelsen i Stockholms län kan bevilja är 120 000 kronor per projekt. Eventuell överstigande kostnad finansieras av kommunala medel.

Ansökningsblankett – medel för klimatanpassning 2023 Word, 58.9 kB.

Inbjudan att ansöka om medel för klimatanpassning 2023 Word, 46.6 kB.

Läs mer om prioriteringar och tidigare projekt som beviljats pengar på sidan Klimatanpassning

Kontakt

Välkommen att kontakta klimatanpassningssamordnarna på Enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen i Stockholms län om du har frågor eller vill ha mer information.

julia.aberg@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 15 78

jacob.von.oelreich@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 22 86

kerstin.gronman@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 22 72

samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 16 60

Kontakt