Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny metod för vattenvårdsplanering på hästgård

Tre hästar står i en hage.

Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har Länsstyrelsen Stockholm, inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för läckage av fosfor till sjöar, vattendrag och kustvatten.

En vattenvårdplan på gårdsnivå tar ett helhetsgrepp på flödet av fosfor inom en enskild gård, genom att identifiera och beskriva var det finns stor risk för läckage av fosfor som bidrar till övergödning. Till exempel blir rasthagar lätt upptrampade och leriga under stora delar av året. Fosfor i gödseln följer sedan med regn- och smältvatten och kan bidra till övergödning om den hamnar i vattendrag eller sjöar.

Den metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar som nu har tagits fram inom LIFE IP Rich Waters vänder sig främst till rådgivare, som tillsammans med hästhållaren gör en översyn av gården och de risker som finns för näringsläckage. Målet är bland annat att hästhållare ska få bättre kunskap om hur deras gårdar och verksamhet påverkar vattenmiljön. Men framför allt handlar det om att kunna identifiera och prioritera bland lämpliga åtgärder. Det kan till exempel handla om att förbättra dräneringen, flytta utfodringsplatser eller att se till att ha en skyddszon av växlighet mellan hage och vattendrag.

Många åtgärder går det sedan att söka bidrag för. En vattenvårdsplan är en bra grund för en ansökan om bidrag för lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö (LOVA), säger Emma Lennmo, projektledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Metoden bygger på ett antal pilotprojekt där hästgårdar och ridskolor fått stöd med vattenvårdsplanering inom ramen för projektet.

Utvärderingar och erfarenheter från de konsulter och hästhållare som deltagit i projektet har gett värdefulla insikter. Bland annat har vi sett hur viktigt det är att redan från början ha en plan för underhåll av åtgärderna. Det räcker inte att mocka hagarna en gång, det måste göras kontinuerligt. Och diken och dräneringssystem måste underhållas, säger Emma Lennmo.

Metoden har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Västmanlands län. Parallellt med detta har dessutom en metod för vattenvårdsplanering på gårds- och avrinningsområdesnivå tagits fram.

Vattenvårdsplanering för hästgårdar – arbetsmetod för rådgivare (LIFE IP Rich Waters webbplats) Länk till annan webbplats.

Vattenvårdsplan för hästgårdar – Exempel ”Hästens ridklubb” Länk till annan webbplats.

Webbinarium om vattenvårdsplanering på hästgård, 30 mars klockan 10.00–11.30 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss