Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dubbelt ministerbesök på Länsstyrelsen

(Från vänster till höger i bild) Sven-Erik Österberg, landshövding, Åsa Ryding, länsöverdirektör, Erik Slottner, civilminister och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Sven-Erik Österberg, landshövding, Åsa Ryding, länsöverdirektör, Erik Slottner, civilminister och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Erik Slottner, civilminister och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, besökte onsdagen den 21 december Länsstyrelsen. Under besöket fick de två ministrarna en genomgång av myndighetens olika verksamheter med tyngdpunkt på civilt försvar och krisberedskap.

Erik Slottner, civilminister och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, hälsades välkomna av landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Åsa Ryding. Därefter höll Erik Slottner ett anförande om sin syn på länsstyrelsernas arbete, där han bland annat kom in på krisberedskapsuppdraget.

– Flyktingsituationen, pandemin och sedan Rysslands invasion av Ukraina, i alla de här kriserna har länsstyrelserna fått en viktig roll när det gäller att samordna hanteringen och min bild är att ni har klarat det riktigt bra, sa Erik Slottner, civilminister.

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, tog vid och berättade om regeringens ambition att gifta ihop den militära och civila delen av totalförsvaret för att snarast stärka Sveriges försvarsförmåga ytterligare. Han underströk länsstyrelsernas viktiga roll i det arbetet.

Landets 21 länsstyrelser är sedan den 1 oktober indelade i sex civilområden, en ny regional nivå som är ett av stegen för att återskapa ett starkt civilt försvar. Håkan Larsson, tillförordnad kanslichef i det Östra civilområdet, berättade för ministrarna om hur uppbyggnaden av det nya civilområdeskansliet går till.

Därefter beskrev Abigail Choate, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm, myndighetens olika verksamheter inom området civilt försvar, bland annat med att ge stöd till länets kommuner i arbetet med att bygga upp deras krigsorganisationer. Hon berättade även om de totalförsvarsutbildningar för kommuner och andra som Länsstyrelsen regelbundet anordnar tillsammans med Försvarshögskolan.

Mikael Jeppson, samordningschef, enheten för samverkan Stockholmsregionen, orienterade i sin tur ministrarna om hur Länsstyrelsen tillsammans med kommuner och andra aktörer har samordnat hanteringen av samhällsstörningar i länet, allt från snöoväder till coronapandemin.

Även en rad andra avdelnings- och enhetschefer höll presentationer om Länsstyrelsens breda palett av verksamheter. Fokus låg på bostadsbyggande, förorenade områden, naturreservat och nationalparker samt hållbar tillväxt, landsbygd och miljö.

Efter en gemensam frågestund så avrundade Sven-Erik Österberg mötet.

– Det var ett trevligt besök där vi fick möjlighet att presentera Länsstyrelsens bredd av uppdrag med särskild tonvikt på vår del i uppbyggnaden av det civila försvaret, sa landshövding Sven-Erik Österberg.

(Från vänster till höger i bild) Mikael Jeppson, samordningschef, enheten för samverkan Stockholmsregionen, Länsstyrelsen Stockholm, Håkan Larsson, tillförordnad kanslichef i det Östra civilområdet och Abigail Choate, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm. Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Mikael Jeppson, samordningschef, enheten för samverkan Stockholmsregionen, Länsstyrelsen Stockholm, Håkan Larsson, tillförordnad kanslichef i det Östra civilområdet och Abigail Choate, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm. Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt