Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt våldsförebyggande arbetssätt i öppen fritidsverksamhet

Illustration av ungdomar. Fyra sitter i en sova, en sitter i rullstol. De pratar, några äter bullar, någon dricker, någon håller i en mobiltelefon.

Illustration: MVP Fritid

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med organisationen MÄN och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning tagit fram ett våldsförebyggande arbetssätt för öppen fritidsverksamhet. Materialet riktar sig till både ledning, personal och ungdomarna själva. Målet är att den öppna fritidsverksamheten ska bli en del av det lokala arbetet att förebygga mäns och killars våld.

Det våldsförebyggande skolprogrammet Mentors in violence prevention (MVP) är i dag etablerat runtom i Sverige och ett arbetssätt som bygger på befintlig kunskap och beprövad erfarenhet. De senaste två åren har Länsstyrelsen och MÄN tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdel i Stockholms stad använt samma utgångspunkter i ett utvecklingsarbete för att även involvera den öppna fritidsverksamheten i det våldsförebyggande arbetet.

Når unga utanför föreningslivet

Vid sidan av föräldrar och skola är en utvecklande och meningsfull fritid en stark skyddsfaktor som bidrar till att unga inte hamnar i utanförskap. Inte minst för unga som befinner sig i en riskzon. Samtidigt är det känt att det organiserade föreningslivet inte når alla.

– Det är här den öppna fritidsverksamheten kommer in i bilden. Den kan vara ett främjande inslag som kan nå unga utanför det organiserade föreningslivet och bidra till att alla unga får möjlighet till en meningsfull fritid. Och genom sitt främjande uppdrag har den också goda möjligheter att bli en förebyggande kraft för att unga inte ska hamna i livssituationer som innefattar bland annat våld eller kriminalitet, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

– För att få ett så effektivt förebyggande arbete som möjligt bör flera olika aktörer involveras i att göra olika typer av insatser inom ramen för sina uppdrag, men mot samma mål. Om den öppna fritidsverksamheten kan arbeta med våldsförebyggande moment inom ramen för sin verksamhet blir det lokala våldsförebyggande arbetet starkare och mer effektivt, fortsätter hon.

Unga ledare som positiva förebilder

Utvecklingsarbetet har resulterat i ett våldsförebyggande arbetssätt och metodmaterial som omfattar både ett chefsstöd, utbildning för fritidsledare samt arbetssätt att använda i verksamheten tillsammans med ungdomarna. Det kan exempelvis handla om ledarskapsutbildning för att involvera unga ledare som positiva förebilder genom att leda aktiviteter på fritidsgården samt sätt att prata om normer och våld med unga.

Arbetet att med gemensamma krafter utveckla ett våldsförebyggande arbetssättet för den öppna fritidsverksamheten är en del i Länsstyrelsens uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor trycker dessutom särskilt på vikten att öka det förebyggande arbetet innan våldet sker.

Länsstyrelsen kommer att sprida arbetet i länet med start 2023.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss