Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbered din katt inför nya lagen om märkning och registrering

Två gråspräckliga och vita kattungar på en gräsmatta.

Foto: Mostphotos

Från och med januari 2023 är det lag på att katter ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Det innebär att det kommer bli enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och se vilka katter som saknar ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Den nya lagen börjar gälla vid årsskiftet och det är också först då det är möjligt att registrera sin katt – Jordbruksverkets e-tjänst öppnar för registrering den 2 januari 2023.

Kravet på märkning och registrering gäller katter födda 2008 och framåt. Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.

För att kunna registrera katten behöver den först vara id-märkt. Om en katt inte redan är id-märkt kan det förberedas redan nu. Det görs genom att en veterinär eller id-märkare märker katten med chip eller tatuering.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den nya lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kan ställa krav på kattägare att märka och registrera sin katt om det framkommer att det inte är gjort. Kravet kan göras genom att exempelvis meddela ett föreläggande, som kan förenas med vite.

Märka och registrera katter, information på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att även hundar ska registreras

Det nya kravet på märkning och registrering av katt liknar det som redan finns för hund. Hundar som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering. De ska också vara registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Även här är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Det innebär att Länsstyrelsen kan förelägga hundägare om att låta märka och registrera din hund. Ett sådant föreläggande kombineras vanligtvis med vite, vilket innebär att den som inte följer föreläggandet kommer att få betala en summa pengar.

Tillsyn över katter och hundar (Länsstyrelsens webbplats)

Kontakt

Enheten för djurskydd