• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronprinsessparet besökte Länsstyrelsen Stockholm

Kronprinsessparet.

Landshövding Sven-Erik Österberg tillsammans med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på Länsstyrelsen Stockholm. Foto: Peter Nordahl

Fredagen den 2 december besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel Länsstyrelsen. Under besöket i lokalerna på Regeringsgatan 66 fick Kronprinsessparet möjlighet att uppdatera sig om myndighetens verksamhet och arbete.

Kronprinsessparet hälsades välkomna av landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Åsa Ryding. Sedan följde en miniutställning, där några av myndighetens medarbetare gav en inblick i strategin för romsk inkludering, samverkansprojektet DAGS (digital arbetsmarknadsvägledning genom språk), hur samhället påverkas vid en betaltjänstkris och effekterna av nyanländas flyttmönster de första åren efter mottagandet i länets kommuner. Utställningen lyfte också livsmedelsberedskap, tillfälliga ekonomiska stödinsatser under pandemin och andra kriser, vattnet i länet och vårt beroende av Mälaren samt Länsstyrelsens arbete i samband med valet.

Landshövdingen och länsöverdirektören gav sedan en bild av läget i länet, Länsstyrelsens breda verksamhet och hur myndigheten hanterar de utmaningar som länet står inför. Kronprinsessan och Prins Daniel fick sedan lyssna till det pågående arbetet med civilt försvar och civil beredskap, upprustningen av länets naturreservat och bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark samt hur byggandet respektive elförsörjningen ser ut i länet.

– Det har varit ett fantastiskt program och vi är tacksamma över att få ha tagit del av det här smörgåsbordet där vi har fått ytterligare kunskap om Länsstyrelsens ansvarsområden och arbete, sa Kronprinsessan.

Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg uppskattade besöket och Kronprinsessparets engagemang och intresse för Stockholms län och Länsstyrelsens verksamhet.

– Det var ett väldigt trevligt besök och hedrande att få beskriva vårt arbete för Kronprinsessparet, sa landshövdingen.

Foto: Peter Nordahl

Kontakt