Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har genomfört vandring med personer som är rädda för rovdjur – för att minska känslor av oro och otrygghet

Klippa med mossa och lava, träd.

Foto: Länsstyrelsen

Det har funnits varg i Sjundareviret, i den sydvästra delen av länet, sedan 2014. I perioder är djuren mer synliga för människorna som bor i området, vilket för en del kan resultera i känslor av oro och rädsla. För att bemöta känslorna har Länsstyrelsen genomfört en guidad vandring med personer som är rädda för rovdjur.

Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken i Sverige är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Det ska också råda en god samexistens mellan människa och stora rovdjur.

I Sjundareviret, som Stockholms län delar med Södermanlands län, har invånarna samexisterat med varg i flera år. Även om varg observeras med jämna mellanrum är djuret vanligtvis skyggt och håller sig undan, men ibland har varg tagit sig in i tätbebyggda områden.

– Detta resulterar i att en del människor som bor i området blir oroliga. Även om risken för att som människa bli angripen av varg i Sverige i princip är obefintlig, kan en generell rädsla för att gå i skogen där det finns rovdjur skapa en obehagskänsla för vissa, säger Ingemar Parck, som är vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har nu genomfört en ny typ av insats för att möta dessa typer av känslor – en guidad tur med människor som känner oro och rädsla för att möta rovdjur. Utgångspunkten är det vetenskapliga underlag och praktiska råd till förvaltande myndigheter som presenteras i rapporten ”Att möta människors oro och rädsla för björn och varg”. Forskargruppen som står bakom publikationen har kompetens inom miljöpsykologi, emotionspsykologi, ekologi och viltbiologi.

– Rapporten presenterar olika åtgärder som kan vara lämpliga att använda i olika situationer. Den guidade vandringen passar när personerna i fråga bor i området där rovdjuret lever och känner sig begränsade. Tidigare är detta endast provat på björn och Länsstyrelsen Stockholm är nu först att ha gjort motsvarande vandring på varg. Syftet med den guidade vandringen är att personerna ska lära sig mer om vargens ekologi och beteende samt känna sig tryggare i sin hemmiljö, säger Ingemar Parck.

Under vandringen som genomfördes inom Sjundareviret deltog tolv personer.

– Vi upplever att arrangemanget gick bra. Deltagarna uttryckte att dagen var givande och lärorik och flera kände att rädslan för rovdjur minskat, säger Ingemar Parck.

Detta var första gången Länsstyrelsen genomförde den här typen av vandring. Den ska nu utvärderas, men ambitionen är att den ska kunna genomföras fler gånger.

Rapporten ”Att möta människors oro och rädsla för björn och varg” på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med stora rovdjur

Kontakt