• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen gör tillsyn på försäljning av ål

Ålar.

Foto: Mostphotos

Under december kommer Länsstyrelsen att bedriva tillsyn på produkter av europeisk ål (Anguilla anguilla). Anledningen till tillsynsinsatsen är att den europeiska ålen är starkt hotad.

Den europeiska ålens population har minskat drastiskt de senaste decennierna. Jämfört med de antal ålar som nådde Europas kuster på 1970-talet är det i dag endast tio procent som når kusterna. Både överfiske och vattenkraftsproduktion anses ligga bakom minskningen.

Den europeiska ålen omfattas av CITES, även kallad Washingtonkonventionen, som är en internationell konvention som syftar till att säkerställa en hållbar handel med hotade arter. Eftersom den europeiska ålen är utrotningshotad är arten B-listad enligt CITES, vilket innebär att laglig bakgrund måste kunna styrkas för den som vill handla med ål eller ålprodukter. Europeisk ål får vidare endast fiskas av personer och företag med tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. För att få handla med levande ål krävs även tillstånd från länsstyrelsen.

Den nu aktuella tillsynen kommer att ske genom kontroller av verksamheter som säljer eller misstänks sälja produkter av ål. Vid kontrollen behöver verksamhetsutövaren som säljer produkter av ål kunna visa dokumentation på att ålen är lagligt fångad. Länsstyrelsen kommer i samband med tillsynen även ha en informationssatsning om ål till verksamhetsutövare.

Att tänka på när du köper ål

Som kund kan du tänka på följande:

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00