Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Relationsvåldscenter Södertälje är vinnare av Kvinnofridspriset 2022

Logotyp med texten "Kvinnofridspriset".

Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets kvinnofridspris tilldelas Relationsvåldscenter i Södertälje kommun för att de har utvecklat arbetet riktat mot våldsutövare.

Relationscenter finns inom socialtjänsten i Södertälje kommun och arbetar för att hjälpa barn och vuxna mot ett liv fritt från våld i nära relationer. Verksamheten ger både stöd till våldsutsatta barn och vuxna samt till våldsutövare som vill förändra sitt våldsamma beteende.

De senaste åren har verksamheten utvecklat sitt arbete riktat till våldsutövare genom att använda Predov, ett evidensbaserat behandlingsprogram för våldsutövare som utvecklats av Kriminalvården. Verksamheten får priset för att ha lyckats utveckla det som startade som ett pilotprojekt till att bli en del av det löpande arbetet. Dessutom har verksamheten genomfört en satsning tillsammans med polisen för att motivera personer som utövar våld att söka hjälp.

– Genom den regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län vill vi bland annat verka för att personer som utövar våld får adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra. Relationsvåldscenter Södertälje är ett tydligt och föredömligt exempel på detta och visar även på vikten av att förändringsarbete behöver involvera olika aktörer över tid för att förändring ska bli möjlig, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Ulrica Blomgren är resultatenhetschef på Relationsvåldscenter Södertälje. Under fredagen tog hon och verksamheten emot Kvinnofridspriset på Operation Kvinnofrids årliga konferens, i år med temat att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

– Vi är stolta och glada att Relationsvåldscenter och vi som arbetar här uppmärksammas på detta fantastiska sätt! Utmärkelsen delar vi med alla dessa modiga människor som dagligen söker sig till oss för hjälp och stöd att bli fri från våldet i sina nära relationer. Jag talar om våldsutsatta, våldsutövare och deras barn. Vi jobbar tillsammans för att minska våldet och öka tryggheten, säger Ulrica Blomgren.

Relationsvåldscenter i Södertälje kommun Länk till annan webbplats.

Operation Kvinnofrid och Kvinnofridspriset

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län för att tillsammans utveckla arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Stockholms stad. I år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för sjunde gången. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset.

Om Kvinnofridspriset på Operation Kvinnofrids webbplats Länk till annan webbplats.

Motiveringen i sin helhet till vinsten av Kvinnofridspriset 2022

”Relationsvåldscenter i Södertälje har länge arbetat med att ge stöd till våldsutsatta och har på senare år även utvecklat ett viktigt arbete riktat till våldsutövare och barn som bevittnat våld i familjen. Det som Operation Kvinnofrid särskilt vill uppmärksamma med detta pris är att de har lyckats föra över ett pilotprojekt till att bli en del av det löpande arbetet. Detta är särskilt lovvärt då det handlar om en evidensbaserad metod, vilket är eftersökt i arbetet med våldsutövare. Operation Kvinnofrids styrgrupp tycker även att verksamheten visar på innovationskraft genom den satsning tillsammans med Polisen som genomfördes i våras för att få personer som utövar våld att söka hjälp. De visar att förändringsarbete behöver involvera olika aktörer och bestå av så väl motiverande arbete som stödjande arbete över tid.”

Kontakt