Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsmiddag på Tessinska palatset

Länsmiddag på Tessinska palatset.

Foto: Peter Nordahl

Representanter från kommun, region, stat och civilsamhälle stod på gästlistan när landshövdingen bjöd in till länsmiddag på residenset Tessinska palatset.

I Länsstyrelsens breda verksamhet är samverkan med kommunala, regionala och statliga aktörer samt civilsamhälle och näringsliv en viktig del av arbetet. I landshövdingens uppdrag ingår dessutom att genom representation främja länets intressen. Som en del i detta ingår länsmiddagen, som genomfördes på Tessinska palatset på fredagen, då landshövdingen bjöd in några av alla de personer som han har haft kontakt med under året och som bidrar till en god utveckling i Stockholms län.

– Det är trevligt att kunna träffas under mer lediga former och visa uppskattning för deras arbete och gemensamma insatser, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg bjöd in till länsmiddag. På bild 1 syns han och Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med respektive.
Foto: Peter Nordahl

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss