Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu förbättrar vi för friluftslivet i länets naturreservat

En kvinna sitter på en bänk vid en grillplats i ett naturreservat. Det finns även två andra bänkar runt grillplatsen.

En rastplats med nya bänkar och grill i naturreservatet Långviksträsk, som ligger i Värmdö kommun och förvaltas av Länsstyrelsen. Foto: Anna Ingvarson

Naturreservat och andra skyddade naturområden är en stor tillgång för den som vill uppleva fin natur i vårt län. För att göra platserna än mer tillgängliga för besökarna har Länsstyrelsen tagit fram nya funktionella modeller av anordningar som bänkar, vindskydd, grillplatser och toalettbyggnader.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta statliga naturreservat och nationalparker. Vi arbetar dessutom för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla. I samband med pandemin hittade allt fler besökare ut i naturen, visar en undersökning som Länsstyrelsen genomförde hösten 2020 bland länets förvaltare av natur- och friluftsområden. Det ställde nya krav på planeringen och tillgängligheten för friluftslivet.

– Att fler personer vill uppleva vår fina natur är glädjande på många sätt. Men ett ökat besökstryck innebär också mer arbete med underhåll av anordningar för oss som förvaltare. Länsstyrelsen har de senaste åren sett ett behov av att ta fram funktionella och hållbara anordningar för att höja kvaliteten i vår skyddade natur och bidra till att besökarna får en bättre helhetsupplevelse, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Funktionella och hållbara anordningar

Länsstyrelsen har haft som ambition att skapa anordningar som ska hålla över tid och där enskilda delar kan bytas ut vid behov. För att ta fram ett program med skisser, beskrivningar och ritningar av standardiserade typmodeller för bänkar, bänkbord, bord, vedförråd, skyltställ, markörer, parkeringsräcken, vindskydd och toalettbyggnader har Länsstyrelsen tagit hjälp av arkitektbyrån White.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Anordningarna är genomtänkta, funktionella och smälter dessutom in fint i naturen. Redan nu har vi placerat ut anordningar i ett tiotal av de cirka 200 naturreservat som Länsstyrelsen Stockholm förvaltar. Nya rastplatser i bland annat Stora Alsjön och Öja-Landsort har redan fått jättefin respons från allmänheten. Under kommande år fortsätter vi arbetet med att anlägga rastplatser och flera av dem kommer att vara tillgängliga att nå med rullstol, säger säger Anna Ingvarson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

– Ett av målen för Stockholms läns friluftslivstrategi är att fler människor ska kunna komma ut i naturen och uppleva de värden som finns där. Det är viktigt för folkhälsan. Vi tror att våra nya anordningar kan locka ut folk och underlätta besök i naturen, fortsätter Anna Ingvarson.

Programmet med tillhörande skisser kommer även att finnas tillgängligt för andra reservatsförvaltare som vill uppdatera sina anordningar.

Rapporten ”Anordningar i skyddade naturområden – program för Stockholms län” Länk till annan webbplats.

En bänk med ett sittunderlag och en termos. En väska står bredvid på klippan. Utsikt över ett vattendrag och skog i gröna och gula färger. Blå himmel.

En bänk för vila med vacker utsikt i Stora Alsjöns naturreservat, som ligger i Södertälje kommun och förvaltas av Länsstyrelsen. Foto: Anna Ingvarson

Kontakt