Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdaterat regionalt program för förorenade områden

Kagghamra avfallsupplag i Botkyrka kommun, här täckt av sand.

Avfallsupplaget i Kagghamra, Botkyrka kommun, finns på Länsstyrelsens prioriteringslista över de 30 förorenade områden i länet som bedöms ha störst behov av någon insats som undersökning, sanering eller skyddsåtgärd. Avfallshögen täcktes med sand i februari 2021 för att kväva då pågående brand. Nu pågår rening av dräneringsvatten då det innehåller höga halter av PFAS. Foto: Botkyrka kommun

Länsstyrelsen har uppdaterat det regionala programmet för förorenade områden i Stockholms län. Programmet, som tas fram efter samråd med länets kommuner, redogör för kommunernas och Länsstyrelsens genomförda samt kommande arbete med förorenade områden i länet.

Arbetet med förorenade områden är en viktig del i det övergripande miljöarbetet i Sverige och omfattas av miljömålet ”giftfri miljö”. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar att samordna, planera och prioritera arbetet med förorenade områden i länet. Dessutom vägleder vi kommunerna i deras arbete med förorenade områden.

Allt fler kommuner har en handlingsplan

Nu har ett uppdaterat regionalt program för förorenade områden i länet tagits fram. Det visar bland annat att fler kommuner har en handlingsplan för arbetet med förorenade områden jämfört med förra året.

– Vi ser positivt på utvecklingen och kan konstatera att 21 av länets 26 kommuner nu har en beslutad handlingsplan på plats eller håller på att ta fram en sådan. Dock är behovet att ta fram handlingsplaner fortsatt stort då fem kommuner i länet saknar en plan för arbetet med förorenade områden. Att ha en handlingsplan att arbeta efter är viktigt eftersom det ökar möjligheterna att arbeta strategiskt och egeninitierat och inte bara händelsestyrt, säger Nicklas Boussard, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Grundregeln är att det är den som har orsakat en föroreningsskada som ansvarar för att åtgärda den. Det finns dock situationer då det inte finns någon ansvarig som kan stå för kostnaderna av undersökningar och åtgärder. I dessa fall finns det möjlighet för fastighetsägare och kommuner att söka statliga bidrag för detta. Under året har Länsstyrelsen arbetat med rutiner för prövning av sådana bidrag, enligt den nya bidragsförordningen som trädde i kraft 1 januari 2022. Arbetet förväntas fortgå det kommande året. Även ett arbete med att informera och motivera kommunerna att arbeta med bidragsprojekt har påbörjats.

För närvarande pågår följande projekt i Stockholms län, som helt eller delvis finansieras av statliga bidrag:

  • Snabbtvätt, Solna – undersökning av föroreningsspridning från en före detta kemtvätt.
  • Riddersvik, Stockholm – åtgärdsförberedelser inför bostadsbyggande på det före detta handelsträdgårdsområdet vid Riddersviks Gård.

Inom tillsynsarbetet har Länsstyrelsen anlitat en konsult för att göra industrihistorisk inventering för att få fram uppgifter om utvalda verksamheter som potentiellt kan ha orsakat föroreningar.

Lista över objekt som utgör risk för miljö och hälsa

Även prioriteringslistan med länets 30 högst prioriterade objekt som bedöms ha störst behov av någon typ av insats, som exempelvis undersökning, sanering eller skyddsåtgärd, har uppdaterats. Många av objekten har varit med på listan länge, medan tre nya objekt har tillkommit i år: Kagghamra avfallsupplag i Botkyrka, sediment utanför Lövsta sopförbränningsanläggning i Stockholm och Tufa Marin i Ekerö kommun.

– De flesta av objekten på listan är konstaterat förorenade och bedöms utgöra mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Syftet med listan är att visa på vilka objekt som Länsstyrelsen bedömer är de mest prioriterade att arbeta vidare med, antingen genom tillsyn eller med statliga bidrag. Det kan vara Länsstyrelsen eller kommunerna som driver arbetet beroende på vilken myndighet som har tillsynsansvaret, säger Nicklas Boussard.

Regionalt program för förorenade områden i Stockholms län 2022

Fördjupad information om arbetet med förorenade områden i länet finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats, informationen motsvarar länets regionala program för arbetet med förorenade områden.

Länets arbete med förorenade områden (det regionala programmet omfattar undersidorna ”Förutsättningar för arbetet”, ”Mål, strategi och prioritering”, ”Pågående och kommande arbete” samt ”Genomfört arbete”)

Det regionala programmet för förorenade områden uppdateras varje år och görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss