Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landsbygdskonferens om vikten av lokal livsmedelsproduktion

Flera runda getostar ligger på hyllor i ett rum.

Lokalproducerad getost. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Stockholms län behöver ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart. Med anledning av omvärldsläget är det nu än mer relevant. För att inspirera till ökad lokal livsmedelsproduktion och att bygga hållbara och klimattåliga samhällen anordnade Länsstyrelsen tillsammans med Region Stockholm en regional hållbarhetskonferens för Stockholmsregionens landsbygder.

Nästan en fjärdedel av landets befolkning bor i Stockholms län. Samtidigt finns här endast knappt tre procent av landets åkermark och tre procent av de svenska jordbruksföretagen. För att nå målet om ett livsmedelsystem som är långsiktigt hållbart behöver vi vara mindre sårbara och den lokala livsmedelsproduktionen måste öka. Det poängterades redan i den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län, som Länsstyrelsen tog fram tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen för tre år.

I dag står livsmedelsförsörjningen inför stora utmaningar både globalt och lokalt, samtidigt som dagens produktion och konsumtion av livsmedel ger upphov till stor miljöpåverkan. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen.

– Beredskapsfrågan är högaktuell och då är det är relevant att vi skapar ett robustare livsmedelssystem och blir mer självförsörjande. Både med hänsyn till miljön och med anledning av säkerhetsläget som påverkar livsmedelsförsörjningen och gör att vi inte kan förlita oss på importen på samma sätt som tidigare, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

För att skapa god samverkan och inspiration kring det faktum att lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen bjöd Länsstyrelsen och Region Stockholm in till en gemensam hållbarhetskonferens för Stockholmsregionens landsbygder.

– Den sista tidens händelseutveckling sätter ljuset på betydelsen av vår livsmedelsförsörjning och regionens landsbygder. För att klara av utmaningarna som vi nu står inför krävs god samverkan, vilket gör oss mer robusta, säger Ulrika Lundberg, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00