Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyanlända får utbildning i digitala tjänster

Ett par händer med en mobiltelefon där appen Swish är öppen. I bakgrunden står en kopp kaffe på ett bord, där ligger också ett par glasögon.

Foto: Ulrika Djerw, Länsstyrelsen Stockholm

Många av samhällets tjänster hanteras i dag digitalt. Inte minst betaltjänster. Samtidigt varierar tillgången till och kunskapen om de här tjänsterna. För att öka kompetensen och motverka det digitala utanförskap som ökat de senaste åren genomför Länsstyrelsen Stockholm utbildningar i digitala tjänster. Den här gången är målgruppen nyanlända.

Under året har Länsstyrelsen arrangerat utbildningar för att öka den digitala kompetensen hos mikro- och småföretagare i Stockholms skärgård. För ett par år sedan skedde en liknande utbildningssatsning, då med fokus på länets seniorer. Inom kort startar ett nytt liknande utbildningsprojekt och den här gången är det nyanlända som är målgruppen.

– Kunskapen i digitala tjänster varierar, oavsett var vi kommer ifrån. Men som ny i Sverige ska du förutom att lära dig ett nytt språk också få insikt i den digitala vardagen, där många av samhällets tjänster hanteras. Genom den här utbildningen vill vi minska den digitala klyftan och inkludera målgruppen i det digitala samhället, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Utbildningssatsningen är en del i Länsstyrelsens uppdrag att arbeta främjande för att säkerställa att alla personer i länet kan genomföra sina betaltjänster obehindrat. I dagens digitaliserade samhälle hanteras flera betaltjänster digitalt, liksom många andra samhällstjänster. Sett till just betaltjänster har det i och med Kassagirots avveckling tidigare i höst blivit ännu mer nödvändigt att kunna hantera digitala tjänster.

– Kassagirot var en tjänst där man bland annat kunde betala sina räkningar med kontanter. Nedläggningen har inneburit svårigheter för inte minst nyanlända och äldre personer, som inte har samma tillgång till och kunskap om digitala betaltjänster som majoriteten av befolkningen. Det visar att det finns ett behov av den här typen av utbildningar i digitala tjänster, säger Tereze Säll Patwary, ansvarig för Länsstyrelsen Stockholms betaltjänstuppdrag.

Digital i Sverige

Utbildningen går under namnet ”Digital i Sverige” och kommer att genomföras av Telia i nära samverkan med kommunerna, Centrum för samhällsorientering och med språklig hjälp från DigitalTolk. Målsättningen är att nå 900 deltagare. Först ut är Stockholms stad i slutet av november, följt av Danderyds kommun i början av december.

För att kunna genomföra satsningen har Länsstyrelsen Stockholm beviljats finansiering av Post- och telestyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss