Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förståelsen för hur länet drabbas vid störningar i betaltjänstsystemet behöver bli bättre

Ett bord med spelkort och löpsedlar, som tillhör en simuleringsövning som handlar om störningar i betaltjänstsystemet.

Bild från simuleringsövningen som Länsstyrelsen arrangerade för att öka förståelsen om att det finns behov av att öka beredskapen inom betaltjänstområdet. Foto: Christina Rehnberg, Länsstyrelsen Stockholm

Hur påverkas invånare och samhällsviktig verksamhet i vårt län om det digitala betaltjänstsystemet kraschar eller har långvariga störningar? För att nå större förståelse för att det finns ett behov av ökad beredskap inom betaltjänstområdet har Länsstyrelsen arrangerat en simuleringsövning.

Det digitala betaltjänstsystemet är sårbart, något som både mindre och större störningar har visat genom åren. Det saknas dock beredskapsplaner för hur allvarliga störningar i systemet ska hanteras. Samtidigt håller regeringen på att utreda statens roll på betaltjänstmarknaden.

Även på regional och lokal nivå behöver förståelsen och kunskapen öka om vad störningar i betaltjänstsystemet innebär.

– Vårt län skiftar mellan stad, landsbygd och skärgård och problemen som kan uppstå kan variera. Likväl drabbar störningar i betaltjänstsystemet oss alla och behöver hanteras efter hur förutsättningarna ser ut för aktören eller företagaren i fråga, säger Tereze Säll Patwary, som ansvarar för Länsstyrelsen Stockholms betaltjänstuppdrag.

”Alla har ett ansvar när det krisar”

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka hur betaltjänster fungerar i samhället. Myndigheten är även den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Som ett första steg i att öka beredskapen inom betaltjänstområdet har Länsstyrelsen bjudit in representanter från myndigheter, näringsliv, media och företagare till en regional simuleringsövning om konsekvenserna av ett längre driftstopp eller en omfattande krasch. Syftet med övningen är att synliggöra den omfattning av samhällsstörning som kan bli effekten av att betaltjänster inte fungerar som förväntat.

– Det var viktigt att samla aktörer till en sådan här övning. Alla har ett ansvar när det krisar och återigen blev det tydligt hur avgörande det är att samverka i sådana här situationer, säger Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm och som själv var med och deltog i övningen.

Länsstyrelsen ser ett behov att fortsätta arbeta för ökad beredskap inom betaltjänstområdet.

– Vi tar med oss frågan hem och ser hur det är möjligt att arbeta vidare. Det här är viktigt både på lokal, regional och nationell nivå, säger Åsa Ryding.

Kontakt