Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

Karta över Sverige där norra, mellersta, västra, östra, sydöstra och södra civilområdena geogragiskt markerats i färgerna blått, grönt och gult.

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Stockholms län och Gotlands län ingår i det Östra civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse. I det Östra civilområdet är det Länsstyrelsen i Stockholms län som ska leda arbetet. Sedan regeringens beslut har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett civilområdeskansli i respektive civilområde.

– En ny regional nivå är ett viktigt steg för att återskapa ett starkt civilt försvar. Att införa civilområden gör att vi ytterligare kan stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten, både i fredstid och i händelse av höjd beredskap. Som civilområdeschef ser jag fram emot att vi nu i första steget bygger upp organisationen och sedan kommer igång med uppgifterna som väntar, säger Sven-Erik Österberg som är landshövding i Stockholms län.

Civilområde Öst omfattar Stockholms län och Gotlands län och det kansli som upprättas kommer att vara närvarande i båda länen.

– Med den nya strukturen kan vi skapa tydligare rollfördelning och bättre samordning mellan länsstyrelserna, Försvarsmakten och de sektorsansvariga myndigheterna inom det civila försvaret. Det leder till ett effektivare samarbete och snabbare beslutsvägar, konstaterar Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Vad händer nu i det Östra civilområdet?

Det Östra civilområdet är nu i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Arbetet sker i nära samarbete mellan de civilområdessansvariga länsstyrelserna.

Nästa steg är att civilområdet ska arbeta fram en enhetlig inriktning, både för det civila försvaret och för totalförsvaret inom området. Inriktningen för totalförsvaret ska tas fram i samarbete med Försvarsmakten. Arbetet inom civilområdet kommer också att ske i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Landets sex civilområden

Landet har totalt sex civilområden: Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt