Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart startar säsongens rovdjursinventering – hjälp till genom att rapportera dina observationer

Ett lodjur skymtar bakom blåbärsris.

Foto: Mostphotos

Under höst- och vintermånaderna undersöker Länsstyrelsen om det har fötts några rovdjursungar i länet. Den som rör sig ute i skog och mark och ser spår av rovdjur kan hjälpa till med inventeringen genom att rapportera in sina observationer.

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs årligen upp med hjälp av inventeringar som genomförs av länsstyrelserna i respektive län. Resultatet ligger till grund för förvaltningen av arterna, som bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder.

I Stockholms län genomförs den här säsongen inventering av lodjur och varg. Inventeringen av lodjur pågår under 1 oktober–28 februari och för varg gäller perioden 1 oktober–31 mars.

Inventeringen sker genom spårning i snö, när så är möjligt, samt insamling och analysering av spillning. Länsstyrelsen har också flertalet viltkameror uppsatta i skogarna runtom i länet. Dessutom bidrar besiktningshunden Tezla med värdefull arbetsinsats.

– Tezla är bra på att hitta och säkra spår efter rovdjur. Hon markerar också platser där rovdjur vanligen rör sig och därför är bra ställen att sätta upp våra viltkameror på, säger Mikael Fransson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Rapportera observationer i Skandobs

Utöver Länsstyrelsens eget inventeringsarbete är samarbete med jägare och intresseorganisationer liksom hjälp från allmänheten av stor vikt för att inventeringsarbetet ska bli så heltäckande och bra som möjligt.

– Hittar du spår eller spillning som du anar kommer från ett rovdjur uppskattar vi om du tar en bild och delar med dig av den till oss via rapporteringssystemet Skandobs. Vi är också intresserade av att ta del av materialet om du lyckas filma eller fota ett rovdjur, oavsett om det är med mobilen eller med hjälp av en egen viltkamera, säger Mikael Fransson.

Alla observationer av rovdjur ska rapporteras via webbplatsen skandobs.se eller appen Skandobs. Där kan rapportören bifoga ett foto eller en film och beskriva med ord vad hen har sett. Viktigt att tänka på är att lägga in observationen direkt så att spåret inte förstörs. Kom också ihåg att ha med en storleksreferens vid fotografering av spillning eller tassavtryck.

Resultatet från säsongens rovdjursinventering presenteras under våren 2023.

Rapportera dina observationer i Skandobs Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med rovdjursinventering

Kontakt