Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ekologiska jordbruksmarken ska öka – så ska fler lantbrukare ställa om

Ett plöjt sädesfält, blå himmel och några träd.

Foto: Christina Fagergren

Matproduktionen behöver öka i Stockholms län och i Sverige som helhet. Dessutom ska andelen ekologisk produktionen blir större. Det framkommer i den nationella livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen arbetar för att öka kunskapen inom ekologisk produktion genom att erbjuda kurser, rådgivning och studiebesök.

30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030, enligt den nationella livsmedelsstrategin. I dag ligger nivån på 20 procent och dessutom minskade den ekologiska odlingen på flera håll i landet under förra året. I Stockholms län ser situationen ungefär likadan ut. Andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt har minskat sedan 2019 och siffran låg ifjol på 20,6 procent.

– Det här visar att fler åtgärder behövs för att lantbruket ska klara av att ställa om. Det handlar främst om lönsamheten som incitament för omställning men också att det finns kunskap och intresse samt vilken typ av gård man har, säger Åsa Pettersson, projektledare för ekologisk produktion på Länsstyrelsen Stockholm.

Samtidigt som ekologiskt lantbruk är en viktig aspekt för att producera livsmedel på ett långsiktigt, hållbart sätt från jord till bord, behöver både Sverige och Stockholms län öka sin livsmedelsproduktion för att via ska bli mindre sårbara.

– Situationen med ökade kostnader för insatsvaror för jordbruket och att matproducenter tvingas pausa sin verksamhet på grund av höga energipriser gör det än tydligare att livsmedelsförsörjningen är något vi måste stärka för att kunna bibehålla och helst öka vår självförsörjning. Ett livsmedelssystem som är långsiktigt hållbart, med ökad produktion och minskad sårbarhet, är också en del av målet med vår regionala livsmedelsstrategi, säger Åsa Petterson.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att främja den ekologiska jordbruksmarken, vilket bland annat sker genom rådgivning och kurser. Ett exempel är den ekodag som Länsstyrelsen Stockholm och andra länsstyrelser runtom i landet anordnar i sina respektive län.

– Syftet är att lantbrukare ska få större möjlighet att påverka sin egen situation genom inspirerande exempel och kunskapsutbyte. Vi vill också lyfta alla fantastiska ekologiska lantbrukare som finns och verkar i länet och nå ut till dem som är nyfikna på vad som krävs för att ställa om till ekologisk produktion, säger Åsa Petersson.

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion utmärker sig genom tre aspekter: hur man hanterar skadegörare och ogräs, hur man ser till att växter får tillräcklig näring samt vad man utfodrar djuren med och hur djuren hålls. Fördelar med ett ekologiskt lantbruk och produktion är att det bidrar till ökad hållbarhet genom att använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss