Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS

Skylt som säger att östra Mälaren är ett vattenskyddsområde.

Foto: Mostphotos

Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall har publicerat en ny rapport om PFAS och dricksvatten där bland annat källor till PFAS har kartlagts. Ett av resultaten är att man tydligt ser att de största påverkanskällorna har en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen. Som underlag till den nya rapporten finns bland annat det arbete som Länsstyrelsen Stockholm gjort inom projektet LIFE IP Rich Waters.

PFAS är mycket omdiskuterat just nu och sedan 2020 värderas PFAS giftigare än tidigare av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Det har bland annat resulterat i nya förslag från Livsmedelsverket om gränsvärden av fyra av de giftigaste PFAS-ämnen som finns i dricksvatten.

– Förslaget är så lågt som fyra nanogram per liter, vilket är en stor skillnad från att det tidigare helt saknades ett skarpt gränsvärde. Ett antal dricksvattenverk runt om i Sverige ligger på gränsen att klara de nya kraven och kan även i vissa fall vara över gränsen och verken behöver då göra särskilda reningsinsatser, berättar Herman Carr, miljöanalytiker på Länsstyrelsen Stockholm.

De största påverkanskällorna har negativ effekt på vårt dricksvatten.

I våras publicerade Länsstyrelsen Stockholm, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en sammanställning över PFAS i länets ytvatten som tydligt visade att PFAS förekommer i hela länet och att vatten på flera platser är kraftigt påverkade. Områden med höga halter av PFAS är bland annat Märstaån i anslutning till Arlanda flygplats och på diverse platser i Botkyrka kommun.

Den Rich Waters-sammanställningen är ett av underlagen till en ny rapport som Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall publicerat om PFAS och dricksvatten. Rapporten innehåller data och beräkningar som indikerar att om man åtgärdar de största kända utsläppskällorna till Mälaren, som vid Arlanda, så kan vattenverken i Östra Mälaren i teorin klara de nya kommande kraven när det gäller dricksvattnet, utan särskilda reningsinsatser.

– Det här skulle få stor betydelse för framtida rening av dricksvatten när det gäller just PFAS. Vi inom Rich Waters-projektet är glada över att ha kunnat bidra med data till den här viktiga rapporten, säger Herman Carr.

Läs mer om arbetet i nyhet på Rick Waters webbplats Länk till annan webbplats.

Rich Waters logotyp.

Projektet LIFE IP Rich Waters

Rich Waters är det första svenska projektet som finansieras inom EU:s miljöfond LIFE IP. Projektet startade 2017 och pågår till och med 30 juni 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som utgör Norra Östersjöns vattendistrikt. LIFE IP Rich Waters består av ett 20-tal delprojekt, som genomförs av 35 myndigheter, kommuner, företag, forskningsinstitut och vattenvårdsförbund.

LIFE IP Rich Waters webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt