Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Partikandidater behöver ge sitt samtycke senast 9 september

Alla som vill kandidera för ett parti med öppna listor ska ha lämnat sitt samtycke till Länsstyrelsen senast två dagar före ett val, alltså på fredag 9 september för årets val. ”Syftet är att förhindra att personer blir invalda mot sin vilja”, säger Hans Lind, valsamordnare på Länsstyrelsens valkansli.

Eftersom väljarna har möjlighet att skriva till ett kandidatnamn på en öppen röstsedel finns sedan 2015 ett krav på samtycke från kandidater. Senast fredag 9 september ska kandidater som vill vara valbara i årets val ha lämnat sitt samtycke till Länsstyrelsen.

– Vi har så kallad fri nomineringsrätt i svenska val, men ingen ska behöva bli nominerad eller vald mot sin önskan, säger Länsstyrelsens valsamordnare Hans Lind.

Partier som ställer upp i valen 9 september kan välja att ha så kallade låsta eller öppna listor. De partier som valt att ha låsta listor fick redan i april föranmäla sina kandidater till Länsstyrelsen, och deras namn finns nu förtryckta på röstsedlarna. I och med det fick kandidaterna lämna en så kallad kandidatförklaring till Länsstyrelsen, som visar att de önskar kandidera i enlighet med partiets listor.

Om ett parti däremot har öppna listor kan väljare själva nominera kandidater genom att skriva till ett eller flera namn på en röstsedel. En sådan kandidat måste på förhand ha lämnat in ett samtycke för att kunna bli vald.

– Du behöver fylla i en samtyckesblankett som finns på Valmyndighetens webbplats. Den behöver inte komma till oss i original. Det går bra att fylla i blanketten, skriva under den och därefter scanna eller fotografera av den och mejla till oss, säger Hans Lind.

Valmyndighetens blankett för samtycke kandidatur Länk till annan webbplats.

Samtyckesblanketten kan antingen skickas till Länsstyrelsen per post eller inscannad/avfotograferad via mejl till val.stockholm@lansstyrelsen.se.

Blanketten ska ha inkommit till Länsstyrelsen Stockholm senast den 9 september klockan 23.59. Du behöver skriva under blanketten, även om du därefter scannar/fotograferar den.

Det går också att lämna en samtyckesblankett i Länsstyrelsen reception på Regeringsgatan 66, måndag–fredag 8.00–16.00.

Läs mer om valet och Länsstyrelsens roll

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 10 00