Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter en varg i Nykvarn

Länsstyrelsen Stockholm har på eget initiativ fattat beslut om skyddsjakt efter en varg i ett område väster om Nykvarn. Beslutet har fattats mot bakgrund av att varg har rört sig i tätbebyggt område den senaste tiden, vilket har skapat oro för många människor.

Under de senaste veckorna har 70-tal observationer inkommit till rapporteringssystemet Skandobs om att varg rört sig nära bebyggelse runt Nykvarn och västerut. Vargen har också kommit nära människor, visat intresse för hundar och tagit katter. Flera av rapporterna har kvalitetssäkrats av Länsstyrelsens personal.

Länsstyrelsen gör bedömningen, i enlighet med Viltskadecenters rekommendationer, att det finns risk att vargen fortsätter att röra sig nära bebyggelse och människor om den tillåts fortsätta sitt beteende. Mot bakgrund av detta gör Länsstyrelsen bedömningen att det med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet finns skäl till skyddsjakt.

– Dessutom kan vargens uppträdande nära bebyggelse, människor och husdjur innebära oro och obehag för de människor som bor och rör sig i området. Den känslan kan bli långvarig om situationen inte ändras, säger Sara Sundin, chef för enheten för natur- och viltärenden på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt omfattar en varg som rör sig ensam inom ett avgränsat område väster om Nykvarn och söder om E20. Skyddsjakten är tillåten från och med den 30 augusti till och med den 30 september 2022, dock som längst till dess att en varg har fällts eller att annat beslutas.

Endast utsedda jägare får jaga.

Beslutet är fattat med stöd i jaktförordningen.

Kontakt