Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny undersökning av vattenkvaliteten i länets sjöar

Bild på sjön Drevviken med klippor i förgrunden och skog i bakgrunden. Blå himmel med vita moln.

Sjön Drevviken i Trångsund är en av insjöarna i länet där Länsstyrelsen ska undersöka vattenkvaliteten. Foto: Unsplash/Anatoliy Gromov

Länsstyrelsen genomför återigen en kartläggning av vattenkvaliteten i Stockholms läns insjöar. Genom att titta på halter av näringsämnen, klorofyll, vattenfärg och surhetstillstånd går det att få fram en övergripande bild av sjöarnas ekologiska status.

Den vattenkemiska provtagningen kommer att ske i 80 insjöar i Stockholms län under en vecka i augusti. Undersökningen sker genom att mäta halter av näringsämnen och klorofyll (mängd alger), grumlighet, vattenfärg, siktdjup och surhetstillstånd. Resultatet kommer framför allt att utgöra ett underlag i Länsstyrelsernas arbete med att fastställa sjöarnas ekologiska status.

Undersökningen av vattenkvaliteten i ett varierat urval av våra sjöar har genomförts sedan år 2003 och kommer att upprepas även de närmaste åren. Det är i synnerhet effekter av näringsämnespåverkan som fångas upp med provtagningen.

När undersökningarna upprepas årligen under längre tid kan de även ge underlag för att följa upp trender i miljön – som haltutveckling av näringsämnen, förändringar i siktdjup, grumlighet och vattenfärg – vilket kan bero på för hög belastning av näringsämnen eller påvisa effekter av klimatförändringar.

– Utsläppen av näringsämnen som fosfor, kväve och klorofyll kan komma från exempelvis dagvatten, läckage från jordbruk och hästgårdar, utsläpp från mindre reningsverk och enskilda avlopp. Och fastän källor till näringsämnen har åtgärdats genom åren kan sjöbottnarnas sediment fortsätta att släppa ifrån sig fosfor, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholm.

Att provtagningen sker under så kort tid som möjligt vid varje tillfälle (en vecka i augusti) är för att få största möjliga jämförbarhet mellan objekten, det vill säga snarlika väderleks- och temperaturförhållanden, samt att få en ögonblicksbild av det storskaliga tillståndet i det aktuella urvalet av sjöar. För att hinna med provtagningen under utsatt tid utförs den framför allt från helikopter, som landar på sjöytan. I några sjöar, med särskilda bestämmelser, kommer provtagningen i stället att ske från roddbåt.

Kontakt