Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt har ökat intresset för att servera braxen som matfisk

Fisken braxen ligger på en bricka omgiven av olika grönsaker.

Foto: Axfoundation

Braxen är en utmärkt matfisk, ändå har den inte hamnat på våra tallrikar utan hanterats som en bifångst till annat fiske. Tack vare projektet Resursfisk, som Länsstyrelsen Stockholm drivit med bland andra Axfoundation, har fisken serverats i offentliga kök och restauranger. Till hösten kommer braxen dessutom att nå konsumenterna direkt då den kommer att säljas i dagligvaruhandeln.

I dag är cirka 70 procent av den sjömat vi äter i Sverige importerad. Dessutom består den i huvudsak av få och lättfileade arter som lax och torsk.

– Att matfisk som finns i våra inhemska sjöar och Stockholms skärgård väljs bort eftersom de inte motsvarar efterfrågan av fisk som är lätt att filea är uppenbart inte ett hållbart livsmedelssystem, säger Jonatan Fogel, projektledare för Resursfisk på Länsstyrelsen Stockholm.

Samarbetsprojektet Resursfisk har haft som mål att skapa livsmedel av fisk som i dag hanteras som en bifångst och samtidigt stärka det småskaliga fisket. Braxen, som är den huvudsakliga bifångsten i det småskaliga MSC-certifierade gösfisket i Mälaren och Vänern, är en sådan fiskart. Genom Resursfisks samarbete med yrkesfisket och andra aktörer från hela värdekedjan togs den nya produkten braxenfärs fram och började under förra året att serveras i offentliga kök samt på ett par restauranger.

Nu har marknaden tagit fram ännu en produkt – fish cake, gjord på braxenfärs. Till hösten kommer produkten att säjas i utvalda butiker.

– Det är oerhört roligt att Länsstyrelsen Stockholm har varit med att bidra till en breddad konsumtion av fisk i Sverige. Genom att braxenprodukten kommer ut i dagligvaruhandeln kommer ännu en fiskart bli lättillgänglig för många människor. Dessutom hjälper det till att stärka det lokala fisket genom att koncentrationen breddas till fler delar av näringskedjan. Det är win-win helt enkelt, säger Jonatan Fogel.

Både den nationella livsmedelsstrategin och Stockholms läns regionala livsmedelsstrategi innehåller mål om att öka den inhemska livsmedelsproduktionen och uppnå ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem.

– Projektet är ett exempel på hur livsmedelsstrategin kan göra skillnad för en hel värdekedja. Vi tar den här erfarenheten med oss i vårt fortsatta arbete och det uppföljande projektet Resursfisk 2.0 där vi fortsätter att medvetandegöra potentialen i fler fiskarter, nu med fokus på kusten och Stockholms skärgård, säger Jonatan Fogel.

Rapporten ”Resursfisk – ökad konsumtion av underutnyttjade fiskarter och dess mervärden” Länk till annan webbplats.

Om Stockholms läns livsmedelsstrategi och projektet Resursfisk

Kontakt