Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholmskommuner del av planeringszonen runt Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftverk.

Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Mostphotos.

Från och med 1 juli 2022 ingår delar av Stockholms län i den nya så kallade planeringszonen. Beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Forsmark förändras och har delats in i en inre, en yttre och en nyetablerad zon som kallas planeringszonen. I planeringszonen ska det finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

De utökade zonerna är ett resultat av det regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017. Bland annat till följd av erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011. Från och med den 1 juli ingår följande kommuner i Stockholms län i planeringszonen:

  • Norrtälje
  • Sigtuna
  • Upplands-Bro
  • Upplands Väsby
  • Vallentuna
  • Österåker.

De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel att skyddsåtgärder ska kunna genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka samt att allmänheten ska kunna informeras och få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta under en händelse.

Inom den nya zonen ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden. Arbetet med den förändrade kärnenergiberedskapen har pågått sedan 2020 och kommer, efter att zonerna träder i kraft, fortlöpa i nära samarbete med berörda kommuner och aktörer i länet.

Kontakt