Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt både lodjur och varg i Stockholms län

Ett svartvitt foto visar ett lodjur. Bilden är ganska suddig.

Ett lodjur som fastnade på en av Länsstyrelsens viltkameror tidigare i år. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Stockholms län har 4,5 familjegrupper av lodjur och delar fortfarande ett vargrevir med Södermanlands län. Det framkommer i sammanställningen av senaste säsongens rovdjursinventering.

Under rovdjursinventeringen (1 oktober–28 februari för lodjur och 1 oktober–31 mars för varg) ska länet sökas av för att hitta och kvalitetssäkra vargrevir, familjegrupper och föryngringar av varg och lodjur. Inventeringen ger kunskap om stammarnas storlek, var de lever och hur de utvecklas över tid – vilket i sin tur är av betydelse för att det ska kunna bedrivas en ansvarsfull och hållbar förvaltning av arterna.

Allmänhetens rapportering hjälper till

Inventeringen sker genom insamling av spillning och genom de 40-tal viltkameror som Länsstyrelsen satt upp runtom i länet. När det finns snö sker också spårning med hjälp av Länsstyrelsens besiktningshund och fältpersonal. Även allmänhetens inrapporterade observationer av rovdjur via appen Skandobs Touch och skandobs.se är till stor hjälp. Under inventeringssäsongen 2021–2022 fick Länsstyrelsen in 500 rapporter från allmänheten, vilket är en ökning med över 25 procent jämfört med föregående säsong.

En sammanställning av den senaste rovdjursinventeringen visar att sex föryngringar av lodjur (honor med ungar) har kvalitetssäkrats i länet. Två av familjegrupperna delas med Uppsala län och en med Södermanlands län, vilket ger ett inventeringsresultat på 4,5 familjegrupper av lodjur i Stockholms län. Det är en familjegrupp mer jämfört med förra året.

Stockholms län ligger därmed över den regionala miniminivån på 3,5 familjegrupper, det vill säga det antal som krävs för att lodjurspopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus, men fortfarande något under den regionala förvaltningsnivån som är 5–7 familjegrupper.

Vargrevir i sydvästra delen av länet

När det gäller varg finns reviret i Sjunda, i sydvästra delen av länet, fortfarande kvar. Eftersom reviret delas med Södermanlands län ger oss ett inventeringsresultat på ett halvt vargrevir.

Sjundareviret har en familjegrupp med föryngring (minst tre vargar, varav minst en revirmarkerar), vilket innebär att Stockholms län håller sig inom förvaltningsnivån för varg. Årets föryngring innebär att det är fjärde gången det fötts valpar inom Sjundareviret sedan 2015.

– Säsongens inventering har kunnat kvalitetssäkra två valpar födda 2021. Men med hjälp av film från en fotograf kan det konstateras att det under förra året föddes minst sju valpar i reviret. Filmen kan dock inte räknas med i inventeringen då filmningen skedde före inventeringens start, säger Paula Jonsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt