Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behov av förändringar för att klara länets bostadsförsörjning

Ett flerfamiljshus med gröna träd i förgrunden. En byggkran syns ovanför taket,  mot den klarblå himmeln.

Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Stockholms län behöver fler bostäder som folk har råd att bo i. De senaste årens nybyggnationer är ett välkommet tillskott men löser fortfarande inte bristen på bostäder som ska finnas för alla grupper, oavsett ekonomiska förutsättningar. I kommunerna går åsikterna isär om hur bostadsförsörjningen bäst ska lösas. Dessutom höjs nu rösterna om att staten måste ta ett större ansvar.

Förra året ökade länets bostadsbyggande kraftigt när hela 19 200 bostäder påbörjades. Men nu väntas byggandet att stanna av – i sin årliga rapport om bostadsmarknaden i Stockholms län bedömer Länsstyrelsen att endast 13 000 bostäder börjar byggas i år.

– Helt klart är att börsens utveckling, stigande priser och räntor samt inflation påverkar hushållens konsumtionsutrymme, och därmed i förlängningen även bostadsbyggandet, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och en av författarna till rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2022”.

För att klara det demografiska bostadsbehovet krävs att ungefär 600 nya bostäder färdigställs varje år per 1 000 nya invånare. Den siffran har inte uppnåtts de senaste sex åren, då i snitt 480 bostäder per 1 000 nya invånare har färdigställts.

– Även om siffrorna i sig kan se okej ut i antal bostäder så löser de inte bostadsbehoven i form av storlek, kostnad och upplåtelseform. De är för dyra, och för små. Bostadssituationen i Stockholms län fungerar inte och uppfyller inte de behov som invånarna faktiskt har. Alla, oavsett inkomst, ska ha råd att bo i en rimlig bostad. Så ser det inte ut i dag och det är ju därför som många flyttar härifrån. Det måste finnas bostäder där jobben finns, säger Henrik Weston.

"Svårt att hitta ljusglimtar"

Sedan 2015 har mindre lägenheter i flerfamiljshus stått för 60 procent av all nybyggnation. Endast 14 procent är fyror eller större. Dessutom domineras de färdigställda bostäderna av bostadsrätter och äganderätter med drygt 65 procent.

Den svåra bostadssituationen gör även att grupper som egentligen borde kunna lösa sitt boende på egen hand påverkas. Något som dessutom förvärras av det osäkra omvärldsläget.

– När vi spanar på bostadsmarknaden är det svårt att i närtid hitta några ljusglimtar. Det är ett generellt samhällsproblem när personer med yrken inom till exempelvis polis, sjukvård och barnomsorg har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsfrågan har blivit så mycket större än att begränsas till resurssvaga och hemlösa. Kommuner och bostadsbolag måste bli bättre på att matcha hushållens bostadsbehov och betalningsförmåga, säger Henrik Weston.

Behov av långsiktiga satsningar

Som Länsstyrelsen även poängterat i tidigare bostadsmarknadsrapporter är bostadsbyggande inte något som ensamt löser bostadsförsörjningen. I många av länets kommuner finns en oenighet i frågor om just bostadsförsörjning, exempelvis att det är svårt att komma överens om exploateringstakt och vilken hjälp resurssvaga hushåll ska få. Flera av kommunerna, som är ansvariga för bostadsförsörjningen, är dock överens om att staten måste engagera sig mer i bostadsfrågan.

Genom bostadspolitiska reformer och ändrade arbetssätt kan stat, kommun och bostadsbolag dela på ansvaret. Det handlar om att forma en bostadsförsörjning som sätter människan i centrum och underlättar för hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden.

– Det råder delade meningar om bostadspolitikens utformning, vilka insatser som ger mest och om det är hushållet, byggherren eller båda som ska stödjas. Länsstyrelsens bedömning är att situationen går att förbättra, men vi vill understryka att satsningarna måste vara långsiktiga. Som vi sagt många gånger förr ser vi att även staten behöver engagera sig mer och utforma en svensk modell för överkomliga bostäder riktade till hushåll med lägre inkomster, säger Henrik Weston.

Rapporten "Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2022" Länk till annan webbplats.

Kontakt