Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnar ansökan om krisstöd för fjäderfä

Från och med idag kan du som är producent inom fjäderfäsektorn söka krisstöd hos Länsstyrelsen för ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen i Östergötland handlägger och administrerar samtliga ärenden.

Krisstödet är till för dig som haft en ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att få ta del av stödet ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Vad innebär stödet och vem kan söka det?

Stödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021. Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din produktion 2022 (till exempel på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar, generationsskifte, nystart eller utökning av produktionen) så har du möjlighet att redovisa de siffror som är representativa för produktionen 2022.

För att vara berättigad till stödet krävs även att du är medlem i någon form av omsorgsprogram eller hållbarhetsprogram, som exempelvis Svenska äggs omsorgsprogram och Svensk fågels kontrollprogram.

Det finns en undre stödgräns på 5000 kronor. Om du inte håller tillräckligt många djur för att nå upp till den stödnivån kommer du inte ha möjlighet att få ta del av krisstödet.

Så söker du stödet

Du söker stödet via vår e-tjänst. För att skicka in ansökan behövs en e-legitimation. Ansökan är öppen till den 9 augusti 2022.

Ansök om krisstöd för fjäderfäsektorn

Ansök via pappersblankett

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Östergötland om du har behov av att ansöka via pappersblankett.

E-post: enheten.for.jordbrukarstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 77

Utbetalning av stödet

För att få stödet utbetalat måste du ha ett konto för utbetalning registrerat hos Jordbruksverket. Du kontrollerar ditt konto och dina kontouppgifter genom att logga in på Mina Sidor hos Jordbruksverket.

Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om krisstöden:

Jenny Larsson

Avdelningschef, avdelningen för jordbruk och djur

Länsstyrelsen Gävleborg

Telefon 010-2251457

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss