Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marabouparken blir byggnadsminne

Skulptur i kubistisk stil som föreställer två kvinnovarelser som böljar som vågor.

Skulpturen Undinerna av Henri Laurens.

Marabouparken i Sundbyberg, en av landets främsta modernistiska parker, har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen.

Marabouparken anlades som rekreationsmiljö för de anställda vid Marabous chokladfabrik. Fabriksledningen ville genom att ge möjlighet till korta vilopauser ute i det fria främja de anställdas välbefinnande och därmed också förbättra produktiviteten. Parken tillkom i en tid när vistelse och rörelse i sol och frisk luft betonades som mest, när fritid med semesterlagens instiftande 1938 blev en möjlighet för många. Marabouparken är en tydlig representant för en demokratisk tanke att göra konst och trädgård tillgängliga för anställda men också för en bredare allmänhet.

Många av fabrikens anställda var kvinnor med barn vilket påverkade parkens utformning redan från början. I anslutning till parken anordnades barndaghem och i parken anlades bland annat barnbadet/dammen som från början värmdes upp av kylvatten från fabriken, samt en lekplats i dammens direkta anslutning.

Parken har allt sedan tillkomsttiden signalerat en stark koppling mellan park, konst och byggnader liksom mellan byggherre, arkitekt och landskapsarkitekt, vilket resulterat i parken som ett allkonstverk där helheten är viktigare än de enskilda delarna.

I och med Sundbybergs stads övertagande av parken år 2006, byggandet av konsthallen år 2009 och etablerandet av nya arbetsplatser i de tidigare fabrikslokalerna lever intentionerna med parken som en anläggning tillgänglig för allmänheten vidare och där samspelet med den samtida konsten är ständigt pågående.

I Stockholms län finns nu 199 enskilda byggnadsminnen. Det är endast byggnader, parker, trädgårdar och andra anläggningar med synnerligen höga kulturhistoriska värden som kan komma i fråga för en byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagen.

Kontakt