• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stiftelsen Framtiden – 2022 års stipendiater inom kultur, social utveckling och näringsliv

Bildcollage från Stiftelsen Framtidens utdelning av stipendier

Stiftelsen Framtidens stipendiater fick tidigare i veckan ta emot blommor och diplom ur landshövding Sven-Erik Österbergs hand på Tessinska palatset. Årets stipendier går till Föreningen Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta, Föreningen The Good Talents samt Professor Magnus Mähring vid Handelshögskolan i Stockholm.

Stiftelsen Framtiden i Stockholms län bildades 1985 i samband med att Gunnar Helén slutade som landshövding. I anslutning till hans avgång startades en insamling där syftet var att bilda en stiftelse som i Gunnar Heléns anda skulle verka inom områdena kultur, social utveckling och näringsliv, främst i Stockholms län. Sedan dess har stipendier inom dessa tre områden delats ut vartannat år.

Motiveringarna till 2022 års stipendier är:

Kultur

Föreningen Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta, Norrtälje, för deras arbete med att aktivt bevara och förmedla kunskap om de sjöhistoriska banden mellan Roslagen och Åland genom att locka unga och gamla att ta del av en unik skärgårdshistoria som blandar konst (måleri), konsthantverk, båtbygge, musik och museal verksamhet och även bedriva undervisnings- och forskningsverksamhet.

Social utveckling

Föreningen The Good Talents för deras arbete med att ge unga i åldrarna 15–20 år i områden med socioekonomiska utmaningar en meningsfull sysselsättning och större känsla av egenmakt. Genom att skapa en rörelse av stärkta unga talanger som driver positiva förändringsprocesser i sina liv och i sina lokalsamhällen banar de väg för flera långsiktiga effekter.

Näringslivets utveckling

Professor Magnus Mähring vid Handelshögskolan i Stockholm för sin forskning inom ämnesområdena entreprenörskap, innovation och digitalisering med fokus på att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft och förnyelseförmåga.

Kontakt