• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag lanseras en gemensam strategi för skogen i Stockholms län

 En man och en flicka plockar lingon i skogen.

En man och en flicka plockar lingon i skogen. Foto: Barbro Wickström/Mostphotos.

Skog är inte det första man förknippar med Stockholms län. Men länets skogar är av stor betydelse för invånarnas rekreation, hälsa och sysselsättning. De bidrar till samhällsviktig klimatnytta, ren luft och mångfald. Tack vare vår stora befolkning kan vårt län även vara pådrivande i nyttjandet av skogens resurser i en nationell grön omställning.

Stockholms läns skogsstrategi är framtagen för att underlätta samverkan och öka kunskaperna om länets skogliga frågor. Den är anpassad efter Stockholmsregionens förutsättningar.

– Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus. Vi eftersträvar skogar som är tillgängliga för alla. Hur viktig närheten till skog och natur är blev tydligt inte minst under pandemin, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Genom ett strategiskt och brett förhållningssätt kan vi nyttja de skogliga resurserna mer effektivt.

– Där ser vi att kommunerna har en nyckelroll. De kan främja skogens värden i samhällsplaneringen och stimulera till ett aktivt brukande av skogen genom att exempelvis fråga efter skogsråvara vid byggnationer. De kan även samverka med markägare inom besöksnäringen. Genom att arbeta aktivt med skogens värden och friluftslivsåtgärder kan de bidra till ökad folkhälsa hos länets invånare.

Vi kan även nyttja den stora befolkningsmängden i Stockholms län bättre för att på så vis öka takten i en nationell omställning som bygger på ökad användning av mer hållbara produkter. Innovationer från skogen kan ersätta allt från plast och betong till olika typer av textilråvara och samtidigt öka funktionaliteten i produkterna,

Strategin identifierar fyra insatsområden för hur vi gemensamt ska se på skogen som regional resurs och nyttja den på bästa sätt:

  • Skogen i samhällsplaneringen
  • Hållbart skogsbruk
  • Stockholm som marknad
  • Värdeskapande besök i skogen

– Dialog och samverkan med aktörer från länet har varit en förutsättning för framtagandet av strategin. Den är även en förutsättning för genomförandet av de handlingsplaner som nu ska tas fram utifrån strategins inriktning och utpekade insatsområden, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Läs hela strategin här: Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län (R2021:28) Länk till annan webbplats.

Kontakt