• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilministern besökte länsstyrelsernas nationella samordningskansli

Abigail Choate, Åsa Ryding, Ida Karkiainen och Sven-Erik Österberg mot en fond av Stockholms stad från ovan.

Abigail Choate, Åsa Ryding, Ida Karkiainen och Sven-Erik Österberg. Foto: Erik Olsson, Länsstyrelsen Stockholm.

Ida Karkiainen, civilminister, besökte den 3 juni länsstyrelsernas nationella samordningskansli i Stockholm. Hon sade bland annat att samordningskansliets arbete med att beskriva Ukrainakrigets konsekvenser för Sverige har varit ett bra underlag i Regeringskansliets arbete.

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, Åsa Ryding, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Stockholm och Abigail Choate, operativt ansvarig chef för länsstyrelsernas nationella samordningskansli tog emot civilministern under besöket. På plats hos Länsstyrelsen Stockholm var även kansliets medarbetare, ett femtontal jurister, handläggare och experter från flera av landets länsstyrelser.

– Länsstyrelsernas samordningskansli hade en viktig funktion under pandemin med att samordna uppdrag och information mellan länsstyrelserna och med andra nivåer i krishanteringssystemet. Nu, under kriget i Ukraina, ser vi återigen att regeringen har stor hjälp av ett samordningskansli som kan underlätta samverkan, lämna värdefulla lägesbilder och kan fungera som en gemensam ingång för Regeringskansliet till samtliga länsstyrelser, säger Ida Karkiainen, civilminister.

Abigail Choate höll tillsammans med medarbetare en dragning för civilministern. Den beskrev hur samordningskansliet har arbetat med de regeringsuppdrag som länsstyrelserna under vintern och våren har fått med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar framför allt om uppdrag inom migrationsområdet och att regelbundet redovisa lägesbilder. Dessa beskriver vilka konsekvenser som Rysslands invasion har inneburit för olika områden i samhället, exempelvis cybersäkerhet, migration och näringsliv.

– Jag uppskattar den löpande dialog som länsstyrelserna, genom samordningskansliet, har haft med Regeringskansliet sedan invasionen. Det kändes också bra att de medarbetare som arbetar med regeringsuppdragen själva fick träffa civilministern för att berätta hur de har löst uppdragen och vad de finputsar på för att exempelvis skapa ännu mer kvalitativa lägesbilder, säger Sven-Erik Österberg, landshövding.

Ida Karkiainens besök sammanföll med att medarbetarna i länsstyrelsernas nationella samordningskansli träffades i Länsstyrelsen Stockholms lokaler för en planeringsdag. Kansliets arbete sker annars till vardags i stor utsträckning digitalt eftersom medarbetarna arbetar vid olika länsstyrelser runtom i landet.

Kontakt