Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholm+50 – Länsstyrelsen växlar upp för miljö och hälsa!

Logotyp för Stockholm+50

I dagarna pågår FN:s miljökonferens i Stockholm, 50 år efter att den första miljökonferensen ägde rum just i Stockholm. Genom att vara en samlande kraft för en hållbar framtid arbetar Länsstyrelsen ihop med andra aktörer för en bättre miljö med goda hälsomässiga förutsättningar för både för dagens och framtidens invånare.

Idag och imorgon arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen och att skapa fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Under de 50 år som gått sen Stockholmskonferensen har Länsstyrelsen arbetat kontinuerligt tillsammans med övriga aktörer i länet för att förbättra miljöförhållandena i länet och göra naturen tillgänglig för fler. Som några axplock bland många kan nämnas att vi har bildat totalt 337 naturreservat, inrättat Nationalstadsparken, gjort åtgärder i cirka 1500 förorenade områden och betalt ut över 980 miljoner kronor i bidrag till klimatinvesteringar i länet.

Trots det stora arbetet som har lagts ner står länet och världen fortfarande inför stora utmaningar för att uppnå en god miljö med goda livsvillkor idag och för framtida generationer. Av de 15 nationella miljömål som är relevanta för Stockholms län når vi endast två, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt. Trenderna för övriga miljömål pekar i fel riktning. De nationella miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Regeringen menar att miljöutmaningarna tillsammans med en växande ojämlikhet är de största utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030 och därmed en hållbar utveckling.

– Vi behöver därför fortsätta arbeta tillsammans med länets aktörer för att ytterligare växla upp vårt miljöarbete för att göra vår del för att möta den här utmaningen. På så sätt kan vi fortsätta på den väg som startade här i länet för 50 år sen, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss