Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsläppen i Stockholms län måste minska kraftigt för att vi ska klara det globala uppvärmningsmålet 

Flygbild över Essingeöarna i Stockholm med vatten runtomkring. En trafikerad Essingeleden slingrar sig över öarna och broar.

Foto: Christina Fagergren

För att nå Parisavtalet krävs att utsläppen minskar avsevärt jämfört med i dag – så också i Stockholms län. Här behöver minskningen gå mycket snabbare för att vi gemensamt ska klara vår del i att hålla den globala temperaturökningen till max två grader. Det visar en färsk koldioxidbudget för Stockholms län, som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen och Region Stockholm.

Uppsala universitet och Klimatsekretariatet har tagit fram koldioxidrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen och Region Stockholm. Koldioxidbudgeten är baserad på den av FN:s klimatpanel (IPCC) framtagna globala koldioxidbudgeten för hur mycket koldioxid vi har kvar att släppa ut i atmosfären för att kunna nå Parisavtalets mål om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader (helst under 1,5 grader).

Nedbrutet på länsnivå innebär budgeten att Stockholms län från och med i år har drygt 42 miljoner ton koldioxid kvar att släppa ut innan vi passerar gränsen för vårt utrymme.

– Koldioxidbudgeten visar att läget är oerhört allvarligt och att det behövs stora insatser från alla om Stockholms län ska lyckas göra sin beskärda del i klimatomställningen. Givet att vi fortsätter släppa ut i samma takt som under 2019 kommer vår del bara räcka i ytterligare sju år. Det är en väldigt kort tid, säger Mathias Wahlsten samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

För att koldioxidbudgeten ska räcka till 2045, vilket är det år då Stockholms län enligt de regionala målen ska ha kommit ned till netto noll klimatutsläpp, krävs att utsläppen sänks med tolv procent årligen. Det är en betydande minskning jämfört med hur det har sett ut de senaste åren.

– Vi kan inte minska utsläppen med bara några få procent per år om vi ska klara Parisavtalet. Det krävs en mycket högre takt än så. Alla företag och organisationer kommer tillsammans behöva hjälpas åt för att få ner utsläppen. Om vi satsar på effektiva insatser inom särskilt transporter och bebyggelse så kan vi klara målet, säger Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat- och hållbarhetsnämnden, Region Stockholm.

För tre år sedan tog Länsstyrelsen Stockholm fram länets första koldioxidbudget, då framkom att trafiken står för de största utsläppen i Stockholms län. De nya siffrorna visar att transporter fortfarande står för den största andelen utsläpp. Men i jämförelse med koldioxidbudgeten som togs fram för tre år sedan har utsläppen från transporterna minskat – tack vare bland annat elektrifieringen av fordon.

Rapporten "Koldioxidbudget 2022, Stockholms län" Pdf, 25.7 MB.

Nytt verktyg visar behovet av omställning

Kopplat till den nya koldioxidbudgeten lanseras den nya tjänsten ”Climate Visualizer”, ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt visar fakta och siffror kring budgeten och hur det går för Stockholms län i omställningen. Syftet är att öka förståelsen för klimatet och behovet av omställning. Verktyget kommer att vara tillgängligt för alla.

Tjänsten ”Climate Visualizer” Länk till annan webbplats.

Vad är en koldioxidbudget?

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Stockholms läns koldioxidbudget baseras på länets utsläpp, till exempel energirelaterade koldioxidutsläpp från industri och transporter. Beräkningarna i denna rapport inkluderar inte utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster (konsumtionsbaserade utsläpp) i andra länder.

Kontakt