Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet

Svensk vägskylt för laddstolpe. Foto Roland Magnusson, Mostphotos.

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande. Mellan den 11 och 28 april 2022 kan du som är intresserad av att lämna ett anbud ta del av handlingar hos Länsstyrelsen och vara med i samrådet.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

De nya reglerna innebär bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det ser vi som mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

Nu blir det möjligt för Klimatklivet att bidra till fler publika laddstationer med högre effekter. Det främjar en tät och robust laddinfrastruktur som behövs för att möta den ökande försäljningen av elbilar. Att vi bjuder in till samråd inför utlysningen för att utreda marknadens behov av laddinfrastruktur ser vi som positivt, säger Rabail Junaid, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Stockholms län.

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Samråd före utlysning

Inför utlysningen, då aktörer har möjlighet att lämna in anbud, genomförs ett skriftligt samråd. Samrådet ska bidra till att utlysningen utformas utifrån marknadens behov, och riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

Samråd äger rum skriftligt den 11–28 april 2022. Under perioden finns handlingar för samråd i form av kartunderlag och frågeformulär tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats.

Tidplan

  • Samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur 11 april – 28 april.
  • Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni.
  • Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Om Klimatklivet

Kontakt