Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas internationella dag firas 8 april

Romernas flagga

Romernas gemensamma flagga med det röda hjulet som symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen symboliserar jorden.

Romerna är en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. På fredag den 8 april firas romernas internationella dag över hela världen. Då hissar Länsstyrelsen den romska flaggan.

Runt om i världen och i Sverige genomförs varje år manifestationer och kulturaktiviteter den 8 april för att uppmärksamma internationella romadagen. Den firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades för att tillsammans diskutera romernas framtid.

I Stockholms län bjuder tidningen É Romani Glinda in till firande i Skarpnäcks kulturhus. Det sänds även på deras Facebooksida.

Fler tips på firande på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Fakta: Romer

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. I dag finns en romsk befolkning på mellan 50 000 och 100 000 personer med flera språkliga, kulturella och religiösa variationer i Sverige. I Europa bor det uppskattningsvis 12 miljoner romer.

Romernas gemensamma språk kallas för romani eller é romani chib. Språket är besläktat med sanskrit och består av många varieteter, varav ett tjugotal talas i Sverige.

Romernas väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck från statsmakterna, vilket påverkar många romers livsvillkor än idag. Det dröjde ända till slutet av 1960-talet tills romer fick rätt till fast bostad och därmed också rätt till skolgång.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet enligt strategin.

Fakta: Sveriges minoritetspolitik

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De erkända minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

De nationella minoriteterna är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, men som funnits här väldigt länge. Samerna, som är ett urfolk, tros ha funnits här i flera tusen år. Från och med den 1 januari 2010 gäller lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Regeringens minoritetspolitiska strategi innehåller bland annat åtgärder för att:

  • säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets konventioner om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna
  • stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett gemensamt nationellt uppdrag att informera om, samordna och följa upp de minoritetspolitiska målen.

Läs mer om nationella minoriteter och Länsstyrelsens uppdrag Länk till annan webbplats.

Kontakt