Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag i skärgården får utbildning i att öka sina digitala kunskaper

Hamnen i Sandhamnen.

Hamnen i Sandhamn. Foto: Mostphotos/Tommy Alvén

Större och mindre företag har olika förutsättningar att möta och hantera de digitala tjänster och möjligheter som kommit med digitaliseringen. Något som resulterat i att den digitala klyftan har ökat. Som ett sätt att möta detta drar Länsstyrelsen Stockholm nu igång en utbildningssatsning som ska öka den digitala mognaden bland företagare i länets skärgårdskommuner – där många av länets mikro- och småföretagare finns.

Coronapandemin har påskyndat kraven på digital kompetens och behovet att finnas på den digitala arenan. Dessutom ökar den digitala klyftan när större företag med exempelvis egna IT-avdelningar har utvecklingsmöjligheter medan mindre företag ibland halkar efter.

– Företagens digitala mognad är avgörande för både konkurrenskraft och tillväxt. Efter att många småföretagare påverkats negativt av pandemin ser vi att det är viktigt att kunna nyttja och ta del av de möjligheter som digitaliseringen medför, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

– Därför har vi på Länsstyrelsen tillsammans med skärgårdskommunerna och Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) tagit initiativ till det här projektet som genom utbildningar ska öka den digitala kompetensen hos våra småföretagare i skärgården och skärgårdsnära miljö, fortsätter han.

Utbildningskonceptet går ut på att skapa utbildningsarenor och samla företagare i skärgårdskommunerna med syfte att både lotsa analoga företagare in i de digitala möjligheterna och inspirera dem som redan kommit en god bit på väg att komma ännu längre. Potentiella frågor är hur man som företagare bäst kan marknadsföra sitt företag på nätet, hur man smidigt genomför digitala möten och videosamtal, vilka digitala säkerhetslösningar som är möjliga och hur ett molnbaserat ekonomisystem fungerar.

– Förkunskapen och behoven kommer att skilja sig åt. Men en gemensam nämnare för företagare i skärgården är att de har ofta har långa tidsmässiga och geografiska resvägar och att de dessutom ofta är verksamma i branscher där det är svårt att vara borta från verksamheten en längre tid, till exempel för att delta i utbildningar på fastlandet. Därför väljer vi nu att anordna utbildningarna i skärgården eller skärgårdsnära miljö så att företagarna har chansen att bli än mer digitala, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Finansiering och samverkanspartners

Det är Länsstyrelsen Stockholm i nära samverkan med skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Haninge, Vaxholm, Värmdö och Nynäshamn samt SIKO som har tagit initiativ till projektet.

Utbildningen genomförs med hjälp av Telia och deras koncept Bli digital. Samtalen och utbildningen utgår från företagarnas egna behov med expertis på plats som ger direkt hjälp och inspiration.

För att kunna genomföra satsningen har Länsstyrelsen beviljats pengar ur regionalfonden EU-REACT.

Logotyp Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt