Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besökte Migrationsverket

Länsöverdirektör Åsa Ryding, landshövding Sven-Erik Österberg och samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten utanför Migrationsverket i Sundbyberg.

Länsöverdirektör Åsa Ryding, landshövding Sven-Erik Österberg och samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten på besök hos Migrationsverket i Sundbyberg. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

I dag, tisdag den 22 mars, besökte Länsstyrelsen Stockholm Migrationsverket i Sundbyberg. Syftet var att få en bättre inblick i hur människor som flytt krigets Ukraina tas emot av Migrationsverket.

Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar för krisberedskap och civilt försvar i länet. Länsstyrelsen följer därför löpande hur kriget i Ukraina påverkar länet inom flera olika områden, exempelvis inom migrationsområdet.

För att få en bättre bild av hur arbetet för att ta hand om de människor som söker skydd i Sverige fortlöper besökte landshövding Sven-Erik Österberg, länsöverdirektör Åsa Ryding och samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten i dag Migrationsverket i Sundbyberg.

– Det som pågår i Ukraina är fruktansvärt och lämnar oss alla berörda. När människor nu söker skydd i Sverige är det viktigt att vi i länet tar ett helhetsgrepp för att hjälpa dem så gott vi kan. Det är viktigt att samhällets alla aktörer samverkar, både för de skyddssökandes skull och för att vi ska använda länets resurser på ett klokt sätt, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelserna inventerar tillfälliga boenden

Ett uppdrag där länsstyrelserna bistår Migrationsverket handlar om tillfälliga boendeplatser. Just nu inventerar länsstyrelserna befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Inventeringen handlar i första hand om platser för tillfälliga bostäder i kommunal och statlig regi som kan användas för personer som är i behov av skydd. I andra hand ska inventeringen även omfatta tillfälliga platser i privat regi i samverkan med till exempel branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas till Migrationsverket den 25 mars.

Kontakt