Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt tufft läge på bostadsmarknaden i Stockholms län

En gata med villor, garage, bilar parkerade och träd längs med gatan.

Foto: Christina Fagergren

Det råder fortsatt stor efterfrågan på större lägenheter och småhus i länet och tillgången på bostäder med rimligt pris är för liten. De som redan tidigare hade svårt att komma in på bostadsmarknaden har fått det ännu tuffare. Det framkommer i Bostadsmarknadsenkät 2022, där länets kommuner svarar på frågor om den aktuella bostadsmarknaden.

Varje år besvarar länets kommuner Boverkets Bostadsmarknadsenkät, med frågor som berör läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, allmännyttan och kommunernas verktyg för bostadsförsörjning. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra enkäten genom intervjuer med länets samtliga kommuner.

Förra året började cirka 15 400 bostäder, inklusive ombyggnationer, att byggas i länet. Men bostadsbristen håller i sig. Nästan alla kommuner uppger att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. Endast Nykvarn och Upplands Väsby anger att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen. Flera kommuner beskriver även att det finns en stor efterfrågan på större bostäder, framför allt med lägre hyra.

– Trots att efterfrågan på större lägenheter och småhus är fortsatt stor i Stockholms län tyder enkätsvaren på att det som kommer att byggas även fortsättningsvis är mindre bostäder på framförallt 1–2 rum och kök. Enligt kommunerna beror detta bland annat på att större bostäder är dyrare att bygga, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

I år och nästa år bedömer länets kommuner att det totalt kan påbörjas ungefär 53 000 bostäder fördelat på 39 procent hyresrätter, 55 procent bostadsrätter och 6 procent småhus. Länsstyrelsens bedömning är dock att det inte är sannolikt att alla projekt kan starta som planerat.

I Bostadsmarknadsenkäten får kommunerna även uppge faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Den vanligaste faktorn är ”konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken”. Därefter följer ”överklagande av detaljplaner” och ”höga produktionskostnader”. Det finns även en märkbar ökning i antalet kommuner som anger svarsalternativet ”brist på detaljplanelagd mark som marknaden vill bebygga”.

Länsstyrelsen kommer att fördjupa sig ytterligare i kommunernas svar som framkommer i den årliga bostadsmarknadsrapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län” som kommer i juni i år.

Ladda ner "Bostadsmarknadsenkäten 2022" och kommunernas samlade svar Länk till annan webbplats.

Kontakt