Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samordnat totalförsvarsarbete inom Mellersta militärregionen

Tre kvinnor och fyra män står bredvid varandra och tittar in i kameran. En av dem håller upp det signerade dokumentet.

Landshövdingarna i de sex län som utgör Mellersta militärregionen (MR M) tillsammans med överste Thomas Karlsson, chef för MR M, signerade Högre regional grundsyn 2022-2025 den 10 mars 2022. Dokumentet ger en tydlig målbild och inriktar MR M:s totalförsvarsarbete.

Landshövdingen i Stockholms län, Sven-Erik Österberg, chefen för Mellersta militärregionen och övriga landshövdingar i de sex län som utgör militärregionen, har signerat Högre regional grundsyn för åren 2022 till 2025. Dokumentet inriktar det gemensamma arbetet med totalförsvaret.

Högre regional grundsyn för 2022–2025 utgör grunden för det regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen (MR M). Syftet med dokumentet är att inrikta arbetet samt ge en tydlig målbild för utvecklingen av totalförsvaret i MR M.

– Vi har nu lagt inriktningen för det viktiga arbetet med att stärka totalförsvaret i Stockholm och övriga län inom MR M, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Dokumentet knyter an till de nationella målen som har fastställts av riksdagen för det civila och militära försvaret.

Samarbetet mellan länsstyrelserna, som är högsta civila totalförsvarsmyndigheter, samt MR M, som ansvarar för planeringen av det militära försvaret, fortgår nu – något som är centralt för det moderna försvaret.

Högre regional grundsyn – Mellersta militärregionen 2022–2025 Pdf, 491.6 kB.

Kontakt