Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill du vara med och räkna röster efter höstens val?

Räkning av röstkort.

Länsstyrelsen har flera ansvarsområden när det är val i Sverige. Ett av dem är att kontrollräkna alla länsbornas röster till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. För att det ska kunna genomföras behövs många rösträknare – nu har du möjlighet att bli en av dem och samtidigt bidra till ett rättssäkert val och att upprätthålla det demokratiska systemet.

Som regional valmyndighet har Länsstyrelsen ansvar att inom Stockholms län planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Direkt efter att ett val har genomförts genomför vi den slutgiltiga rösträkningen. Det innebär att kontrollräkna resultatet som rapporterats in från vallokalerna på valnatten, räkna personröster och granska eventuella ogiltiga röster.

Rösträkningen pågår cirka en och en halv vecka efter valet, som i år genomförs söndagen den 11 september. Många av Länsstyrelsens medarbetare arbetar som rösträknare efter valet – men det behövs fler rösträknare än så. Därför söker vi nu också externa rösträknare, som vill arbeta med ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag samt bidra till ett rättssäkert val och upprätthållandet av vårt demokratiska system. Att arbeta som rösträknare är ett administrativt uppdrag, inte ett politiskt.

Observera att alla som arbetar som rösträknare kommer att säkerhetsklassificeras i minst nivå 3. Du behöver vara svensk medborgare för att hjälpa till med rösträkningen. Sista dag att söka är den 14 mars.

Läs mer om uppdraget som rösträknare och hur du skickar in din ansökan

Mer om vårt uppdrag: valkretsar, valsedlar, efterträdare och rådgivning

Förutom att räkna röster efter valet har Länsstyrelsen i uppdrag att innan varje val dela in länet i valkretsar och valdistrikt. Vi tar även emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar. Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessutom utbildar vi de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen uppdrag i samband med val

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 10 00