Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktiverad krisledningsorganisation med anledning av händelserna i vår omvärld

Logotyp Länsstyrelsen Stockholm

Den 15 februari 2022 aktiverade Länsstyrelsen Stockholm en särskild stabsorganisation med anledning av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde.

Stabens uppgift är att följa och analysera händelseutvecklingen, ta fram en regional lägesbild, samordna och bedöma vilka konsekvenser situationen kan få för Stockholms län, säger Abigail Choate, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen och krisledningschef i staben.

Vi följer läget och har en väl fungerande samverkan i länet

I samband med Rysslands invasion i Ukraina den 24 februari aktiverade Länsstyrelsen även den plattform vi har för stärkt samverkan i Stockholms län, Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Samverkan Stockholmsregionen är en väl inarbetad samverkansplattform mellan alla de myndigheter och aktörer som har ett krisberedskapsansvar i Stockholms län. Vi samverkar sedan flera år tillbaka såväl i vardagen som när något inträffar i länet. På så sätt kan vi gemensamt identifiera och förebygga risker, hantera händelser och minska konsekvenser när vi får något slags störningar.

Hör mer av Samverkan Stockholmsregionens chef Mikael Jeppson som intervjuas i Sveriges Radio om arbetet just nu med anledning av omvärldsläget (P4 Radio Stockholm) Länk till annan webbplats.

Vad ska du som invånare göra om du känner dig orolig?

På krisinformation.se finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Läs mer om Länsstyrelsens roll i kris och beredskap

Kontakt