Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny chans att söka stöd för investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser

Lastbil på motorväg.

Tillgången till mer biogas ökar möjligheterna till omställning inom flera områden, till exempel fossildrivna fordon som kan konverteras till att bli biogasdrivna. Foto: Mostphotos

Produktion och infrastruktur av biogas var det område som fick mest stöd från investeringsstödet Klimatklivet under 2021. Nu finns ytterligare en chans för lokala och regionala aktörer som arbetar med åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet att söka stödet.

Förra året beviljades insatser runtom i Stockholms län nästan 323 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från Klimatklivet. Över hälften, drygt 183 miljoner kronor, gick till investeringar i olika typer av biogasanläggningar.

– Tillgången till mer biogas i länet ökar möjligheterna till omställning inom flera olika områden. Ett exempel är fossildrivna fordon som kan konverteras till att i stället bli biogasdrivna, säger Louise Schlyter, chef för enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen Stockholm.

I år har det öppnats ytterligare en möjlighet att söka stöd för klimatomställning med hjälp av biogas. Nu kan även de som vill investera i småskalig elproduktion, exempelvis lantbrukare som producerar egen el från den gödsel gården producerar, söka stöd från Klimatklivet.

Utöver biogas har Naturvårdsverket identifierat ytterligare branscher med potential att uppnå betydande klimatvinster. De är: spillvärme, cirkulära flöden, jordbruket, biokol, elektrifiering, vätgas, hållbara biodrivmedel och elektrobränslen och energieffektivisering.

Den första ansökningsperioden för i år är öppen till och med den 28 februari. Ansökan görs via Länsstyrelsens e-tjänst.

Företag, kommuner, region, kommunala bolag, föreningar och stiftelser kan söka stöd från Klimatklivet.

Årets kommande två ansökningsperioder är den 3–18 maj och den 23 augusti–8 september.

Information om Klimatklivet och ansökan på Länsstyrelsens webbplats

Om Klimatklivet Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets pressmeddelande från 8 februari om Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Kontakt