Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skador orsakade av vildsvin behöver begränsas – medan servering av vildsvinskött ska öka

Två gråa vildsvin i högt gräs. Vildsvinen tittar rakt mot kameran.

Foto: Mostphotos

Vildsvinen blir allt fler, både i landet som helhet och i Stockholms län. För att ha en hållbar och kontrollerad vildsvinspopulation har Länsstyrelsen tagit fram en ny regional förvaltningsplan. Den innebär bland annat att antalet viltolyckor med vildsvin ska minska, liksom djurens skador på jordbruket. Dessutom finns en ambition om att konsumtionen av vildsvinskött ska öka.

Vildsvin är en naturlig del av den svenska faunan. De bidrar till att berika den biologiska mångfalden och ger oss klimatsmart kött. Men när vildsvinspopulationen ökar märks det inte minst på de kostsamma skador som djuren orsakar på främst jordbruket, men också på skogsbruk, trädgårdar, parker och skyddade områden.

För att möta behoven av en mer aktiv vildsvinsförvaltning har Länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, tagit fram en reviderad regional förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län. Förvaltningsplanen, som gäller för åren 2022–2025, innehåller ett antal konkreta mål som kan följas upp kontinuerligt samt specifika åtgärder för att nå målen.

– Några av målen innebär att antalet viltolyckor med vildsvin ska minska med 30 procent, att det uppskattade skördebortfallet orsakat av vildsvin ska minska och att sjukdomen afrikansk svinpest inte ska få fäste, säger Paula Jonsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Dessutom ska möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor öka. Att öka den regionala livsmedelsproduktionen och tillvarata vildsvin som livsmedel är också en del av livsmedelsstrategin.

– Förvaltningsplanen riktar sig till alla berörda, men det är markägare och jakträttshavares insatser som slutligen kommer vara avgörande för hur väl förvaltningen av vildsvin kommer att fungera och lyckas i framtiden, säger Paula Jonsson.

Förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län – förvaltningsperioden 2022 till och med 2025 Länk till annan webbplats.

Kontakt