Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktiga samtal om att värna vår demokrati

Logotyp i gult, blått och vitt med texten: "Vår demokrati värd att värna varje dag. Vi står upp för demokratin. www.vardemokrati.se"

Genom den nationella kraftsamlingen "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" har regeringen och länsstyrelserna under året som gått uppmärksammat att det är ett sekel sedan det blev allmän och lika rösträtt i Sverige. Som en del i satsningen har Länsstyrelsen Stockholm bland annat genomfört en kompetensutvecklande samtalsserie om utmaningar i länet som hotar vår demokrati, och hur vi tillsammans kan värna demokratin.

I 100 år har kvinnor och män kunnat rösta på lika villkor – något som under året har uppmärksammats på olika sätt runtom i landet. Länsstyrelsen Stockholm har genomfört fem demokratisamtal, där olika ämnen har diskuterats med demokratin som utgångspunkt.

– Tillsammans med och för aktörer och medborgare i länet har vi pratat om diskriminering i arbetslivet, förutsättningar för valdeltagande, desinformation vid krishantering, digitalt utanförskap och skolans betydelse för ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle, säger Christina Rehnberg, samordnare för Länsstyrelsen Stockholms demokratiuppdrag.

Dagligt arbete för demokratin

Länsstyrelsen arbetar för demokratin varje år och varje dag. Det gör vi genom våra uppdrag från regeringen och i samverkan med andra regionala aktörer. För att ytterligare fördjupa engagemanget för demokratin skrev landshövdingen tidigare i år under regeringens ”Deklaration för en stark demokrati”. Syftet är att sätta fokus på vikten av att värna om alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer, samtidigt som vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

– På vissa ställen i världen hotas demokratin i dag. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina egna liv, därför är det viktigt att vi värnar om vår demokrati, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Samtliga demokratisamtal och landshövdingens signering av deklarationen finns att ta del av på Länsstyrelsens webbplats.

Till webbsidan Demokratiåret 2021

Demokratistugan

Under året har flera länsstyrelser stått värd för Demokratistugan, som har dykt upp på olika platser runtom i landet. Demokratistugan har varit öppen för allmänheten och bjudit in till bland annat utställningar och samtal om demokrati. Stugan skulle stå öppen i centrala Stockholm i mitten av december, men med anledning av pågående smittspridning och pandemirekommendationer fick arrangemanget ställas in.

Kontakt