Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner Trafikverkets plan på Tvärförbindelse Södertörn

Karta som visar var Trafikverket planerar den nya vägen Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm. Från Vårby backe i Kungens Kurva i Huddinge till trafikplats Jordbro i Haninge

Kartan visar Trafikverkets förslag på Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm, från Vårby backe i Kungens Kurva i Huddinge till trafikplats Jordbro i Haninge. Karta: Trafikverket

En ny motorled, Tvärförbindelse Södertörn, ska binda samman Vårby backe i Kungens Kurva med trafikplats Jordbro i Haninge, enligt Trafikverkets planförslag. Länsstyrelsen godkänner nu att Trafikverket beslutar att vägen kan byggas.

Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är hårt trafikerad och har bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikverkets plan för en ny 24 kilometer lång mötesfri motorled med separat gång- och cykelväg har genomgått en lång samrådsprocess. I dag, den 13 december 2021, lämnar Länsstyrelsen Stockholm sitt yttrande på planen till Trafikverket.

Trafikverkets resandeprognoser visar på behoven och trafiknyttan med vägen. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bilda en yttre tvärled som binder samman norra och södra delarna av länet. Vägen är därför även en viktig utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050.

– Projektet medför påverkan på omgivningen med bland annat intrång i natur- och kulturmiljö som är av allmänintresse, till exempel riksintresse för friluftslivet, naturreservat, kulturmiljöer och jordbruksmark. Vi anser dock att intrången kan motiveras utifrån de transportproblem som ska lösas och transportbehov som ska tillgodoses, säger Lisa Palmér, planhandläggare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet Pdf, 368 kB.

Länsstyrelsens roll i arbetet med planering av väg

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering