Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu går startskottet för Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm

Idag deltar aktörer i Stockholms län vid startskottet för Klimatarena Stockholm, en ny samverkansplattform som ska bidra till att öka takten på länets klimatomställning. Målet är att nå netto-noll utsläpp senast 2045. Invigning med webbinarium livesänds klockan 15–16, onsdag 1 december.

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Genom Klimatarena Stockholm ska länets företag, organisationer, kommuner och akademi kunna arbeta tillsammans på ett strukturerat sätt, för att öka takten i klimatomställningen.

I starten kommer Klimatarena Stockholm att ha fokus på bygg- och transportsektorerna, som tillsammans står för den största delen av länets direkta utsläpp av växthusgaser. Genom innovativ teknik och nya arbetssätt finns stora möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.

– Företagen i Stockholms län spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Nu behöver vi lyssna in och samordna länets aktörer för att hitta konstruktiva lösningar och synergieffekter, säger samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, Länsstyrelsen Stockholm.

Ett exempel på nya arbetssätt är att de offentliga aktörerna ställer vassare krav vid upphandlingar. Fler så kallade innovationsupphandlingar skulle göra att företag, innovatörer och projekt med klimatsmarta idéer kan fungera som testarenor för ny teknik.

Genom Klimatarena Stockholm vill Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm skapa en mötespunkt för klimatarbetet i länet. Här ska aktörerna tillsammans inventera de initiativ som redan pågår, öka sina kunskaper, få stöd och inspiration och hitta nya samarbetsformer. Det handlar om att stärka klimatdriven affärsutveckling som ökar näringslivets konkurrenskraft, om att få en bättre överblick och att kunna identifiera luckor i länets klimatarbete.

Klimatarena Stockholm invigs med ett webbinarium om klimatomställning, som livesänds via Youtube klockan 15–16.

Klimatarena Stockholms webbplats – klimatarenastockholm.se Länk till annan webbplats.

Kontakt