Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen gör tillsyn på försäljning av ål

Foto på en ål mot en vit bakgrund.

Foto: Mironovak/Mostphotos.

Under december månad kommer Länsstyrelsen att genomföra tillsyn av ålprodukter som säljs i butik i Stockholms län. Tillsynen kommer bland annat att ske i mataffärer och i saluhallar.

Tillsynen görs inom ramen för Länsstyrelsens arbete med hotade arter. Detta då den europeiska ålen är starkt hotad.

Ålbeståndet har minskat drastiskt de senaste femtio åren. Av den ål som nådde Europas kuster på 1970-talet är 90 procent borta. Fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter bidrar troligen till att antalet ålar minskat.

För att skydda de mest hotade arterna och den biologiska mångfalden har flera av världens länder kommit överens om att begränsa handeln med dem. Överenskommelsen kallas CITES-konventionen (The Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora). Utifrån CITES-överenskommelsen måste laglig bakgrund vara styrkt för att få handla med ål. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för att CITES efterlevs.

I Sverige råder ett generellt ålfiskeförbud men det finns fortfarande ett antal yrkesfiskare som med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. För handel med levande ål krävs även tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för handeln med levande ål och produkter av ål.

- Vid tillsynen kommer Länsstyrelsen att kontrollera att handlaren kan visa papper på att ålen de säljer är lagligt fångad, säger Karolina Wallin, vid Länsstyrelsens enhet för natur- och viltärenden.

Den mesta ålen man kan köpa i Sverige är lagligt fångad men tjuvfiske och olaglig handel förekommer. Som kund kan du bidra till att minska olaglig handel med ål genom att:

  • Fråga om ålen är lagligt fångad.
  • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske.
  • Tipsa om du misstänker olagligt fiske genom Länsstyrelsens tjänst ”Öppet öga”

Läs mer

Om Länsstyrelsens arbete med hotade arter och tipstjänsten Öppet öga

Om läget för den europeiska ålen och ålförvaltning och vilka regler som gäller för ålfiske i Sverige (Havs- och vattenmyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00