Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidra till inventeringen av rovdjur genom att rapportera observationer

Framdelen av ett lodjur syns bakom några kvistar. Det är snö på marken.

Lodjur är ett av rovdjuren som inventeras i länet under vintermånaderna. Foto: Mostphotos

Under höst- och vintermånaderna undersöker Länsstyrelsen om det har fötts några rovdjursungar i länet. Den som rör sig ute i skog och mark och ser spår av rovdjur kan hjälpa till med inventeringen genom att rapportera in sina observationer.

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs årligen upp med hjälp av inventeringar som genomförs av länsstyrelserna i respektive län. Resultatet ligger till grund för förvaltningen av arterna, som bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder.

I Stockholms län genomförs den här säsongen inventering av lodjur och varg. Inventeringen av lodjur pågår under 1 oktober–28 februari och för varg gäller perioden 1 oktober–31 mars.

Inventeringen sker bland annat genom spårning i snö samt insamling och analys av spillning. Länsstyrelsen har också flertalet viltkameror i skogarna runtom i länet.

– I Stockholms län har vi dessutom hjälp av besiktningshunden Tezla. Hon är värdefull för vårt arbete då hon är duktig på att hitta och säkra spår efter rovdjur. Dessutom kan hon markera ut platser där rovdjur vanligen rör sig och därför är bra ställen att sätta upp våra viltkameror på, vilket är en stor fördel i inventeringsarbetet när det är barmark, säger Mikael Fransson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Lägg in dina observationer i Skandobs

Utöver inventeringsarbetet ute i fält är även samarbete med jägare och intresseorganisationer liksom hjälp från allmänheten av stor vikt.

– Om du är ute och rör dig i skogen kanske du hittar spår eller spillning som du anar kommer från ett rovdjur. Och när snön kommer brukar det vara ännu lättare att hitta sådana spår. Då får du gärna ta en bild och dela med dig av den till oss. Det är också många som har egna viltkameror där det fastnar bilder av rovdjur, de är vi också intresserade att ta del av liksom om du lyckas filma eller fota ett djur, säger Mikael Fransson.

Alla observationer av rovdjur ska rapporteras via webbplatsen skandobs.se Länk till annan webbplats. eller appen Skandobs. Där kan rapportören bifoga ett foto eller en film och beskriva med ord vad man har sett. Viktigt att tänka på är att lägga in observationen direkt så att spåret inte förstörs. Kom också ihåg att ha med en storleksreferens vid fotografering av spillning eller tassavtryck.

Resultatet från säsongens rovdjursinventering presenteras under våren 2022.

Rapportera dina observationer på Skandobs Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med rovdjursinventering

Resultatet från rovdjursinventeringen säsongen 2020/2021

Kontakt